نام و نام خانوادگی
ایمیل
شماره تماس
پیام
 
مدیرمسئول و صاحب امتیاز زهرا مزرعی 09124167090
مدیر بازرگانی مینا منیری 09195088158
مدیر روابط عمومی علی مزرعی 09307587208

آدرس : خیابان جیحون - خیابان رنجبر- کوچه صباغ زاده - کوچه سلامی - پلاک 4_6