1 مورد در زمان 28.319 ثانیه یافت شد
 انواع روش های اخذ ویزای سرمایه گذاری کانادا
انواع روش های اخذ ویزای سرمایه گذاری کانادا
طلانیوز: متا دیسکریپشن: "وجود اقتصادی پویا در کشور کانادا، زمینه ساز مهاجرت از طریق سرمایه گذاری در کانادا و تمایل به اخذ ویزای سرمایه گذاری کانادا برای بسیاری از افراد شده است."