1 مورد در زمان 6.120 ثانیه یافت شد
 کاهش قیمت مسکن تنها راه خانه دار شدن مستاجران
طلانیوز: رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران معتقد است تنها راه برای خانه دار کردن اقشار کم درآمد به ویژه کارگران، ساخت مسکن ارزان با قیمت تمام شده کمتر است و سیاستگذاری ها در بخش مسکن باید به سمت کاهش قیمت تمام شده برود.