صفحه اصلی / گوناگون
 ارمغان اصلاح نظام توزیع؛ ارزانی و افزایش درآمد دولتی است
کاهش فاصله تولید تا مصرف با توسعه فروشگاه های نوین
طلانیوز: داود چراغی گفت: افزایش درآمدهای مالیاتی با اصلاح نظام توزیع یکی از راهکارها عبور از مشکلات کنونی اقتصاد کشور و کمک به حذف واسطه ها و کاهش فاصله مزرعه تا خانه است.