برنامه‏‌ریزی برای نهادینه کردن تراز مثبت تولید

شرکت بیمه ملت تابستان امسال را با تغییر مدیرعامل پایان داد و سکان مدیریت به دستان علیرضا یزدان‌‌دوست مدیرعامل سابق بیمه آسماری سپرده شد. یزدان‌‌دوست که تجربه اجرای برنامه‌های خاص خانواده و جذب پرتفوی بیمه‌های خرد را در کارنامه دارد، در گام اول به همراه دو نفر از اعضای هیات‌مدیره از معاونت فنی بیمه‌های اموال و مسوولیت بازدید کرد.
برنامه‏‌ریزی برای نهادینه کردن تراز مثبت تولید

این اقدام از توجه مدیرعامل جدید به تغییرات ترکیب پرتفوی حکایت دارد. آمارهای منتشره از سوی بیمه مرکزی ایران نشان می‌دهد بیمه ملت در تعداد بیمه‌‌نامه‌های صادره رشد منفی دارد و رشد 47 درصدی حق بیمه‌های تولیدی سال 1400 به خاطر نرخ تورم و افزایش قیمت‌‌هاست. به عنوان مثال نرخ رشد رشته آتش‌‌‌سوزی در سال 1400 نسبت به سال قبل بیش از 29 درصد، سهم آن در بیمه ملت 7/ 2 و سهم آن از کل بازار این رشته 3/ 1 درصد است اما در مقابل از لحاظ رشد تعداد بیمه‌‌نامه‌های صادره بیش از 96 درصد رشد منفی دارد. این روند در بیمه‌های باربری بیمه ملت هم تکرار شده است. به‌طوری که تولید حق بیمه در رشته باربری با رشد 14 درصدی همراه است و 1/ 1 درصد کل بازار بیمه‌های باربری متعلق به بیمه ملت است اما از نظر تعداد بیمه‌‌نامه‌های صادره رشد منفی 95 درصدی را در سال 1400 تجربه کرده است.

این روند در رشته‌های حوادث، کشتی، مهندسی، پول و اعتبار مشابه رشته‌های آتش‌‌سوزی و باربری است، به‌طوری که در مجموع نرخ رشد تعداد بیمه‌‌نامه‎های صادره بیمه ملت در سال 1400 با رشد منفی 4/ 8 درصدی همراه است. این عملکرد از نگاه فنی، زنگ هشدار را به صدا درمی‌‌آورد و از چشمان مدیرعاملی که حتی از رشته زیان‌‌ده درمان انفرادی می‌تواند پرتفویی سودآور بسازد، دور نمی‌‌ماند. بیمه ملت در تازه‌‌ترین خدمت خود اعلام کرده، در راستای پاسخگویی به نیاز مشتریان و همراهی با خانواده‌ها، به مشتریان خود، بیمه حوادث ارائه می‌دهد.

دیگران چه می خوانند:

 

چرا بیمه حوادث‌؟
روابط عمومی بیمه ملت گزارش داده است، بیمه حوادث انفرادی بیمه ملت بیمه‌نامه‌‌ای است که با پرداخت حق بیمه‌های اندک، بیمه‌‌گذار را در برابر انواع حوادث حمایت می‌کند و پوشش‌‌های ارزنده‌‌ای ارائه می‌دهد. طبق آمارهای منتشره در سالنامه بیمه مرکزی ایران، تولید حق بیمه حوادث در پرتفوی بیمه ملت 218 درصد رشد دارد و 3 درصد سهم بازار را در اختیار دارد، البته خسارات پرداختی این رشته هم 269 درصد رشد دارد و 5/ 2 درصد کل خسارات با بیمه ملت است. اما ضریب خسارت رشته حوادث درسال 1400 بیش از 26 درصد است که نسبت به سال قبل از آن 7/ 3 واحد تغییر منفی دارد. به عبارتی ضریب خسارت 4/ 30 درصدی سال 99 به 7/ 26 درصد کاهش یافته است.

هرچند از لحاظ تعداد بیمه‌‌نامه‌های صادره رشد منفی 39 درصدی را تجربه کرده است اما تعداد خسارات پرداختی بیش از 46 درصد افزایش دارد. بنابراین بیمه ملت با ارائه طرحی جذاب می‌تواند تراز تعداد بیمه‌‌نامه‌های صادره با خسارات پرداختی را مثبت و با استفاده از قانون اعداد بزرگ بیمه‌‌گذاران بیشتری را جذب و از احتمال زیان‌‌ده شدن این رشته جلوگیری کند. پرتفوی بیمه ملت نشان می‌دهد، نرخ رشد بیمه بدنه اتومبیل که هنوز جزو رشته‌های سودده محاسبه می‌شود 54 درصد است، سهم آن از پرتفوی شرکت 7/ 4 درصد و سهم آن از کل بازار بیمه‌های بدنه 4/ 1 درصد است. اما نرخ رشد خسارات پرداختی بدنه اتومبیل در سال 1400 حدود 164 درصد و سهم آن از خسارات پرداختی شرکت 7/ 6 درصد و سهم آن از کل بازار بیمه‌های بدنه کشور 8/ 1 درصد است. البته ضریب خسارت بیمه بدنه بیش از 56 درصد و سهم آن از کل ضریب خسارت بیمه ملت 3/ 80 درصد است.

دو رشته زیان‌‌ده شخص ثالث و درمان نیز در پرتفوی بیمه ملت به ترتیب از نرخ رشد 73 و 38 درصدی برخوردار هستند و در مقابل نرخ رشد خسارات پرداختی در رشته شخص ثالث 79 و درمان 77 درصد است. این درحالی است که بیمه ملت توانسته در ضریب خسارت رشته شخص ثالث در سال 1400 نسبت به سال قبل 67 واحد درصد کاهش داشته باشد اما در رشته درمان ضریب خسارت در سال 1400 نسبت به دوره قبل نزدیک 45 واحد درصد رشد دارد.


نرخ رشد بیمه‌های کشتی و هواپیما که دارای شدت بالا و تواتر پایین هستند، در بیمه ملت به ترتیب 5/ 15و بیش از 17 هزار درصد است. هر دو در نرخ رشد خسارات پرداختی با رشد منفی 93 و 57 درصد همراه هستند. ضریب خسارت بیمه کشتی و هواپیما در پرتفوی بیمه ملت جالب است. ضریب خسارت در رشته کشتی با بیش از 38 واحد درصد منفی 4/ 2 درصد و در رشته هواپیما با 7/ 27 واحد درصد منفی از 71 به 43 درصد رسیده است. رشته مهندسی با نرخ رشد 113 درصدی همراه است و 5/ 2 درصد پرتفوی را به خود اختصاص داده اما ضریب خسارت آن از 272 درصد در سال 99 به منفی 82 درصد در سال 1400 کاهش یافته است. در بیمه‌های نفت و انرژی بیمه ملت سهم 5 درصدی دارد اما ضریب خسارت این رشته از 87 درصد سال 99 به منفی 7/ 14 درصد کاهش یافته است که حکایت از جذب پرتفویی با ریسک پایین دارد. در مجموع بیمه‌های غیرزندگی در پرتفوی بیمه ملت بیش از 51 درصد رشد دارند و 8/ 84 درصد پرتفوی را به خود اختصاص داده‌‌اند. رشد خسارات پرداختی رشته‌های غیرزندگی نزدیک 60 درصد است و نزدیک 90 درصد خسارات پرداختی را دارند.

بیمه‌های زندگی در بیمه ملت 27 درصد رشد و 15 درصد پرتفوی را دارند اما در خسارات پرداختی نرخ رشد بیش از 62 درصد با ضریب خسارت 58 درصد است. در مجموع ضریب خسارت شرکت درسال 99 بیش از 102 درصد بود که با 40 واحد درصد منفی در سال 1400 به 9/ 62 درصد رسیده است. در نهایت سهم شرکت بیمه ملت از بازار بیمه کشور 3/ 2 درصد و رشد 47 درصدی تولید حق بیمه درسال 1400 است. اما آنچه قابل تامل است اینکه رشد حق بیمه مستقیم بیش از 94 درصد در مقابل رشد 34 درصدی حق بیمه غیرمستقیم  است که توسط نمایندگان تولید می‌شود. این درحالی است که شرکت بیمه ملت در سال 1382 تاسیس شد و تا 13 سال هیچ شعبه‌‌ای نداشت و حق بیمه‌ها توسط نمایندگان و ستاد تولید می‌شد. تا اینکه با تغییر مدیریت و آمدن ابراهیم‌‌پور در بهمن 1395 نخستین شعبه آن در خیابان انقلاب تهران افتتاح شد.

اینک سهم شعب بیمه ملت از تولید حق بیمه نزدیک 30 درصد است. هرچند این شرکت در سال‌های ابتدایی فعالیت شعبه نداشت اما برخلاف بسیاری از رقبای قدیمی سهم شعب بیمه ملت در تولید حق بیمه بیش از خسارات پرداختی است. آمارهای بیمه مرکزی از عملکرد استانی شرکت‌‌های بیمه نشان می‌دهد، شعب بیمه ملت در مقایسه با شعب شرکت‌‌هایی چون ایران، آسیا، البرز و دانا عملکرد قابل قبولی دارند به‌طوری‌که سهم تولید حق بیمه در شعب بیمه ملت طی سال‌های 1396 تا 1400 بیش از خسارات پرداختی است. شبکه فروش به ویژه شعب، بازوی توانمند بیمه ملت در جذب بازار و ارائه خدمات نوین در سراسر کشور به شمار می‌‌آیند

برنامه‏‌ریزی برای نهادینه کردن تراز مثبت تولید

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟