آشتی صنعت خودرو با «رقابت» و «شفافیت» در بستر بورس کالا

دو عضو کمیسیون اقتصادی و عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس معتقدند عرضه خودرو در بورس کالا، نخستین گام برای حمایت همزمان از تولیدکننده و مصرف کننده، پیاده سازی بازاری شفاف و رقابتی برای خودرو و رسیدن به مرز تعادل قیمتی است. به گفته آن ها با رونق معاملات خودرو در بورس کالا، سود و منفعت ناشی از فاصله قیمت رسمی و آزاد خودروها به جای دلالان به تولیدکننده و مصرف کنندگان می رسد.
آشتی صنعت خودرو با «رقابت» و «شفافیت» در بستر بورس کالا

به گزارش طلانیوز، بورس کالا در هفته پایانی اردیبهشت، پذیرای عرضه خودرو در بورس کالا بود و معاملات آن با خودروی کارا آغاز شد. با آماده بودن بسترها و زیرساخت‌ها برای عرضه خودرو در بورس کالا، هدف از این رویکرد، استفاده از بازار شفاف و رقابتی و فروش با قیمت منصفانه است و چهارشنبه این هفته نیز عرضه های جذاب خودرو بر تابلوی بورس پیگیری می شود. در همین زمینه کارشناسان و متخصصان، عرضه خودرو در بورس کالا را راهکاری برای شفاف شدن فرآیند معاملات خودرو می‌دانند و تاکید دارند در صورتی که عرضه با تقاضا همخوانی داشته باشد، بازار خودرو به مرز تعادل نزدیک می‌شود.

بیش‌تر نمایندگان خانه ملت هم همسو با طیف کارشناسان تاکید دارند با شفاف شدن فرآیند معاملات خودرو از طریق عرضه در بورس کالا، زمینه‌های بروز رانت میل به صفر می‌کند و سیاست‌گذار می‌تواند با تنظیم عرضه و تقاضا، بازار را به شرایط متعادلی برساند.

دیگران چه می خوانند:

محسن علیزاده و مسلم صالحی، دو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همسو با این نظرات و حمایت از عرضه خودرو در بورس تاکید دارند: عرضه خودرو در بورس کالا ضمن شفافیت در نظام توزیع، باعث شکل گیری رقابت سالم در میان خودروسازان می شود.

علیزاده که عضو کمیسیون اقتصادی مجلس است در این خصوص به کالاخبر می‌گوید: با عرضه خودرو در شرایط رقابتی با استفاده از سازوکار عرضه و تقاضا، رانت از بین می رود و برای رهایی از فرآیند غیر شفاف و حذف نظام ناکارآمد فعلی توزیع، راهکار اصولی و هدفمند، عرضه در بورس کالاست.

این عضو ناظر در مجلس در شورای عالی بورس تصریح می‌کند: با رونق معاملات خودرو در بورس کالا و حمایت کامل دولت از این شیوه شفاف معاملات، می توان شاهد از بین رفتن حاشیه بازار و حذف شکل گیری قیمت های غیر واقعی در بازار آزاد بود و به این ترتیب سودی که تاکنون از فاصله زیاد قیمت های کارخانه و بازار به جیب دلالان می رفت، این بار به تولیدکننده و همچنین با کشف قیمت های معقول تر به مصرف کننده می رسد.

مسلم صالحی دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو ناظر در مجلس در شورای عالی بورس نیز در این باره به کالاخبر می‌گوید: عرضه خودرو در بورس کالا، خودروسازان را به شرایط رقابتی نزدیک می کند و سبب می شود از طریق سازوکار رقابتی اقدام به فروش تولیدات خود کرده، بنابراین این اقدام عاملی در جهت توسعه خطوط تولید خودروسازان به شمار می رود.

به گفته این دو نماینده مجلس، باید سود حاصل از معاملات به جای دلالان به تولید سرازیر شده و صرف توسعه شود. از سوی دیگر عرضه در بورس کالا سبب تسریع دسترسی مصرف کننده و مردم به خودرو می شود.

صالحی و علیزاده، هر دو بورس کالا را عامل شفاف سازی معاملات خودرویی می‌خوانند و می‌گویند: چنانچه برنامه دولت ایجاد شفافیت و تعادل بخشی به بازار خودرو است، باید بداند این موضوع از بستر بورس کالا می گذرد.

 

ایرنا

آشتی صنعت خودرو با «رقابت» و «شفافیت» در بستر بورس کالا

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟