كيفيت قطعات يدكي سايپا قبل از توزيع بررسي مي‌شود

معاون مهندسي و كيفيت سايپايدك گفت: کيفيت قطعات يدكي در سازمان خدمات پس از فروش سايپا دارای تضمين بوده و از شركت هاي خودروساز مادر و تامين كنندگان مورد تاييد تامين مي شوند، لذا فرآيند کنترل کيفيت در خصوص اين قطعات صورت مي پذيرد و قطعات در بسته بندي اصلي به شبكه عرضه مي شود.
كيفيت قطعات يدكي سايپا قبل از توزيع بررسي مي‌شود

به گزارش طلانیوز، سيروان زبيري درباره كيفيت قطعات يدكي قابل استفاده در شبكه نمايندگي‌ها و عامليت‌هاي فروش، گفت: با توجه به وجود قطعات تقلبی و غير استاندارد در سطح بازار، قبل از تأمين قطعات، فرآيند کنترل نمونه قطعه شامل انجام تست‌های آزمايشگاهی و عملکردی مطابق دستورالعمل هاي سازماني و استانداردهای مربوطه انجام می‌شود و به منظور كسب اطمينان از يكنواختي کيفيت قطعات توليدی، فرآيند توليد سازندگان نيز مورد ارزيابی قرار می‌گيرد.

او ادامه داد: فرآيند کنترل کيفيت برای محموله‌های قطعات يدکی نيز در مبادی ورودی به انبارهای سايپايدک مطابق طرح کنترل توسط بازرسان كيفي مورد بررسي قرار گرفته و در صورت مشاهده هرگونه عدم انطباق، محموله مردود می شود و با توجه به استفاده قطعات در نمايندگی‌های مجاز و همچنين عاملين تعميراتی و فروش قطعات شرکت سايپايدک، بازخورد مصرفي تمامی قطعات يدکی در شبكه خدماتي پايش و متناسب آن اقدامات لازم انجام مي پذيرد.

دیگران چه می خوانند:

زبيري افزود: در مورد قطعات بدنه نيز با توجه به وجود قطعات متفرقه و غير استاندارد در بازار و وجود حساسيت لازم در بالا بودن کيفيت قطعات بدنه، تامين قطعات اصلي از طريق شركت هاي توليدي و خودروساز مادر با انجام پوشش هاي استاندارد خودروساز روانه شبكه توزيع مي شوند.

معاون مهندسي و كيفيت سايپايدك در خصوص رضايت شبکه نمايندگی‌ها از کيفيت قطعات يدكي نيز گفت: فرآيند پايش قطعات و نظرسنجی از کيفيت قطعات ارسالی به شبکه به طور مستمر انجام می‌شود و با گرفتن بازخورد نظرات شبکه نمايندگی‌ها و عاملين فروش قطعه و تعميراتی و مصرف کنندگان نهايی، کنترل‌های لازم در اين زمينه صورت می‌گيرد.

او گفت: با توجه به تحت کنترل بودن قطعات، کيفيت قطعات يدكي ارائه شده توسط سايپايدک در نمايندگي‌ها و عامليت‌هاي فروش، از استانداردهای لازم برخوردار است.

 

سایپانیوز

كيفيت قطعات يدكي سايپا قبل از توزيع بررسي مي‌شود

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟