تهاتر؛ راهکاری برای تسهیل فرآیند های بروکراتیک

طلانیوز: گسترش فناوری خوارزمی که از آغاز فعالیت های خود، بازیابی کاتالیست های مستعمل را به منظور تکمیل چرخه تولید خود در دستور کار داشته و موفقیت های علمی و عملیاتی چشمگیری را در این زمینه به دست آورده است، هر ساله چندین قرارداد بزرگ تهاتر کاتالیست های نو با کاتالیست های مستعمل واحد های صنعتی را منعقد می نماید و با این روش بسیاری از فرآیندهای بروکراتیک زمان بر، از میان برداشته می شوند.
تهاتر؛ راهکاری برای تسهیل فرآیند های بروکراتیک
به گزارش طلانیوز:  اخیراً حجم قابل توجهی از جاذب های سولفورزدایی مستعمل مجتمع عظیم فولاد خوزستان با همین روش، با جاذب های نو تولیدی گسترش فناوری خوارزمی تهاتر شد و به این ترتیب با تحویل دهی فوری جاذب ها از سوی خوارزمی، یک فرآیند طولانی چندین ماهه در نزدیک به یک ماه عملیاتی و اجراء شد.  

 

روابط عمومی خوارزمی

دیگران چه می خوانند:

تهاتر؛ راهکاری برای تسهیل فرآیند های بروکراتیک

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟