تقسیم سود 40 درصدی در مجمع پتروشیمی ارومیه

تقسیم سود 40 درصدی در مجمع پتروشیمی ارومیه انجام شد.
تقسیم سود 40 درصدی در مجمع پتروشیمی ارومیه
دیگران چه می خوانند:

تقسیم سود 40 درصدی در مجمع پتروشیمی ارومیه؛ 390 ریال به ازای هر سهم پیش بینی افزایش قابل توجه سود در سه ماهه اول و دوم امسال نسبت به زمستان گذشته.

تقسیم سود 40 درصدی در مجمع پتروشیمی ارومیه

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟