انتقاد مجری برنامه تهران ۲۰نسبت به مصوبات بورسی مجلس

مجری برنامه تهران ۲۰ درباره گزارش تحقیق و تفحص فولاد مبارکه، گفت: انتشار اعداد و ارقام چشمگیر از گزارش تحقیق وتفحص در حوزه فولاد که رقم ۹۲ هزار میلیارد تومان آن درشت‌تر می‌باشد، نیازمند اطلاع‌رسانی درست آماری و به دور از ایجاد حساسیت برای افراد جامعه و کسانی باشد که آشنایی کامل درباره موضوعات اقتصادی و چند و چون ماجرا ندارند.
انتقاد مجری برنامه تهران ۲۰نسبت به مصوبات بورسی مجلس

مجری برنامه تهران 20 درباره گزارش تحقیق و تفحص فولاد مبارکه، گفت: انتشار اعداد و ارقام چشمگیر از گزارش تحقیق وتفحص در حوزه فولاد که رقم 92 هزار میلیارد تومان آن درشت‌تر می‌باشد، نیازمند اطلاع‌رسانی درست آماری و به دور از ایجاد حساسیت برای افراد جامعه و کسانی باشد که آشنایی کامل درباره موضوعات اقتصادی و چند و چون ماجرا ندارند.

وی با اشاره به رقم بزرگ 92 هزار میلیارد تومان افزود:‌ این رقم آن قدر درشت است که شاید شما در مقایسه با بودجه 1.8 میلیاردی کشور بتوانید یک عدد در درصد پایین به اندازه رقم اعلامی فساد در فولاد مبارکه را برای بودجه یک شرکت بتوانید پیدا بکنید، یعنی در درصد تعیینی از بودجه کلی ممکن است به اندازه بودجه یک شرکت باشد.

دیگران چه می خوانند:

مجری برنامه تهران 20، با بیان اینکه این نوع اطلاع‌رسانی آماری و ارقام‌ها دقت‌ بیشتری را می‌طلبد، تصریح کرد: ما اگر بخواهیم نسبت به این موضوعات حساس باشیم به همان اندازه هم می‌بایست دانش و سواد خود را هم بالا ببریم. باید بدانیم که گزارش منتشره مربوط به یک بازه سه سال از مهر 97 تا شهریور 1400 می‌باشد.

وی در ادامه با اشاره بر لزوم محاسبه اختلاف قیمت عرضه فولاد در بورس، اضافه کرد: در گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه آمده است که 54 هزار و 700 میلیارد تومان که بخش عمده‌ای از رقم 92 هزار میلیارد تومان را تشکیل می‌دهد، ناشی از اختلاف قیمت فولاد در بورس نسبت به بازار است. محصولات فولاد طبق مصوبه و دستور اجرایی دولت در بورس و با قیمت‌گذاری دولتی به فروش گذاشته شده است. 

این مجری صداوسیما با انتقاد از عملکرد نمایندگان و مسئولین در نحوه اطلاع‌رسانی درست، اظهار داشت: وقتی صحبت از یک رقم بزرگ 92 هزار میلیاردتومانی و اعلام آن می‌شود فکر نمی‌کنیم که چه تاثیری بر افکار عمومی می‌گذارد. آقایان نماینده مجلس شما خودتان عرضه فولاد را در بورس تصویب نموده‌اید و این عرضه هم اختلاف قیمت نسبت به بازار دارد، اینکه دیگر مصوبه خود شماست. کمااینکه در حوزه خودرو و واگذاری اوراق یک شرکت برای تکمیل پروژه‌های نفتی که تکلیف شده است، این موضوع صادق می‌باشد. 

وی با تاکید بر فساد صورت‌گرفته به همراه انتصابات قانونی و ارتشاء محرز شده در این پرونده، تصریح کرد: نمی‌گویم فساد، رانت و ارتشاء صورت نگرفته بلکه انتقاد ما از آن جهت است که به افکار عمومی رقمی به بزرگی 92 هزار میلیارد تومان بدون هیچ توضیح واضح و شفافی اعلام می‌شود، افکار عمومی به انحراف از مسئله و متهم‌ساختن دیگران کشیده می شود.

مجری برنامه تهران 20 در پایان افزود: نمایندگان محترم مجلس بدانند هرچه عدد بزرگتر باشد اتفاق دقیق‌تری نیفتاده بلکه هرچه آمار شفاف‌تر و بررسی ها واضح تر باشد از نظر ما اتفاق عمده و کاری بزرگ انجام شده است. ضمن اینکه در مصوبات و قانونگذاری ها این را حتما مدنظر قرار بدهند که زمینه این‌گونه فسادها ایجاد می‌شود یا نه؟ اگر اکنون اختلاف نزدیک به 55 هزار میلیارد تومان در یک رقم بزرگ فسادی ایجاد شده نتیجه کدام مصوبه دولتی است که مبنای اختلاف قیمت را در بازارهای مالی دولتی نسبت به بازارهای آزاد ایجاد کرده است.

 

انتقاد مجری برنامه تهران ۲۰نسبت به مصوبات بورسی مجلس

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟