حسن شریفی از تولد یک نظام مدیریتی قوی و هدفمند خبر داد

مدیرعامل بیمه ایران با انتشار فراخوانی، از رویکرد جدید نظام پیشنهادها با هدف تولد یک نظام مدیریتی قوی و هدفمند در این شرکت خبر داد.
حسن شریفی از تولد یک نظام مدیریتی قوی و هدفمند خبر داد

در فراخوان حسن شریفی برای مشارکت فعال همکاران در نظام پیشنهادها، با اشاره به چندین ماه وقفه طولانی در روند فعالیت این نظام، ابراز امیدواری شده است که با ادامه فعالیت نظام پیشنهادها که به حق موهبتی سازمانی هم برای کارکنان و هم برای مدیران است، شاهد رشد و شکوفایی نوین توأم با کارائی و اثر بخشی بیش از پیش در قالب تولد یک نظام مدیریتی قوی و هدفمند جهت دستیابی به برنامه ها واهداف مورد نظر از راه اندازی این نظام کارآمد باشیم.

در اطلاعیه رییس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران، «ارتقاء انگیزش، رضایت و پویایی غنی در منابع انسانی با فراهم آوردن زمینه مشارکت آنها در اداره کردن و بهبود فعالیتهای شرکت»؛ «ارتقاء بهره وری و عملکرد شرکت از طریق پیش بینی طرح های مفید و اجرای پیشنهادهای ارزنده و خلاقانه» و «‌ارتقاء سطح مدیریت دانش سازمان از طریق ثبت مکانیزه پیشنهادهای کارکنان و نیز ‌امکان مشاهده و ایده گیری از نقطه نظرات آنها» به عنوان مهمترین برنامه ها و اهداف مورد نظر از مشارکت همکاران در نظام پیشنهادها یاد شده است.

دیگران چه می خوانند:

مهندس شریفی، در ادامه این فراخوان، با تاکید بر اینکه از این پس کارنامه میزان مشارکت هر یک از افراد و واحدها و نیز دستیابی آنها به اهداف کمی و کیفی مقرر، به عنوان شاخصی مهم در ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان ذی ربط تلقی خواهد شد، انتظارات خویش از همکاران را برای تبدیل شدن شرکت سهامی بیمه ایران به سازمانی الگو در زمینه کسب حداکثر بهره گیری اثر بخش از نظام پیشنهادها، به شرح زیر اعلام کرد:

گروه مدیران -  تشویق و زمینه سازی ارائه پیشنهادهای کارکنان واحد خود از طریق برگزاری مستمر جلسات هم اندیشی و حضور مرتب در جلسات کارشناسی مربوط به بازبینی پیشنهادها، همچنین مدیریت و نظارت و پیگیری بر حسن اجرای پیشنهادهای پذیرفته شده.  

گروه کارکنان - ارائه پیشنهادهای مستمر در نظام پیشنهادها و تلاش برای تقویت هر چه بیشتر و بهتر روحیه انگیزشی و بهبود جویی در خود با هدف افزایش دانش و مهارتهای شغلی و تقویت توان ایده یابی و ارائه بهترین پیشنهادها.

دبیرخانه نظام پیشنهادها - اجرای دقیق مفاد دستورالعمل نظام پیشنهادها و نظارت و گزارش دهی مستمر بر حسن انجام وظایف واحدهای مختلف در زمینه نظام پیشنهادها به اینجانب.

مدیرعامل بیمه ایران در پایان این اطلاعیه اظهار امیدواری کرده است که با همت و پشتکار همه همکاران بزرگوار و با توفیق و تائید حضرت حق، بیمه ایران همچنان و بیش از گذشته در مسیر  تعالی پاینده و ماندگار قدم بردارد.

 

روابط عمومی بیمه ایران

حسن شریفی از تولد یک نظام مدیریتی قوی و هدفمند خبر داد

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟