ارتباط شستا با دانشگاه‌ها رویکرد جدی ما خواهد بود

مدیرعامل شستا گفت: جریان تحول به‌عنوان یک ضرورت و محور اصلی برنامه‌های شستا و هلدینگ ها و شرکت‌های تابعه دنبال می‌شود. این تحول باید با نوآوری، و جهت‌گیری دانش‌بنیان همراه باشد.
ارتباط شستا با دانشگاه‌ها رویکرد جدی ما خواهد بود

ابراهیم بازیان مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی در دیدار با منصور انبیاء رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران با اشاره به جایگاه دانش و دانشگاه در انقلاب اسلامی گفت: اگر یکی ریشه های استوار انقلاب اسلامی در حوزه علمیه و با رهبری امام فقیدمان و علمای مجاهد شکل گرفت، ریشه دیگر آن در پیوند دانشگاه با حوزه و پیوند علم و ایمان بود که در تمامی مراحل پیشبرد انقلاب اسلامی و دست یافتن به پیروزی‌ها و توفیقات به ما یاری رساند .

وی با اشاره به حوزه‌های فعالیت شرکت‌های تابعه شستا، با معرفی هلدینگ ها و بیان قابلیت ها و ظرفیت های موجود در  17 صنعت و حوزه فعالیت شستا، ارتباط با دانشگاه را از فرصت‌های مغفول در افزایش بهره‌وری صنعت دانست و تشریح کرد: همیشه فضای علمی و دانشگاه‌های ما دارای ظرفیت‌ها و فرصت‌های بی‌بدیلی بوده است که از نگاه و عمل ها مغفول مانده است. پژوهش‌ها، نظرات علمی، تجربیات و دید بلند اساتید و صاحب‌نظران می‌تواند یک معدل مؤثر در صنعت و اقتصاد کشور باشد.

دیگران چه می خوانند:

مدیرعامل شستا بهره‌مندی از توان و استعداد دانشگاه‌ها در ایجاد نوآوری و ارتقا صنعت الزامی دانست و افزود: مجموعه‌های و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی ازجمله شستا اگر خودشان را با تغییرات صنعت و اقتصاد تطبیق نداده و از فرصت‌ها بهره‌مند نشوند و از تهدیدات غافل شوند، محکوم‌به شکست هستند.

وی با اشاره به لزوم توجه به توسعه دانش‌بنیان در تمام بخش‌ها و سطوح مدیریتی تصریح کرد: جریان تحول به‌عنوان یک اساس، محور اصلی برنامه‌های شستا و هلدینگ ها و شرکت‌های تابعه، دنبال می‌شود. این تحول باید با نوآوری، و جهت‌گیری دانش‌بنیان همراه باشد. بر همین اساس در این دوره مدیریتی به دنبال توسعه ناظر به تحول با استفاده از ساحت علم و دانش هستیم و این امر با ارتباط‌گیری و همسویی با دانشگاه‌ها امکان‌پذیر خواهد بود.

بازیان با اشاره به تصویب تشکیل دانشکده دانش‌بنیان توسط هیئت مدیره محترم شستا افزود: برای مدیریت در شرکت‌های تابعه شستا به دلایلی ازجمله حجم بالای فعالیت‌های اجرای و عملیاتی، باید فرصت کافی برای اندیشه ورزی و راهبری اصولی و درست ناظر به نیازهای کشور را بایستی بیش از پیش گسترش دهیم ، لذا لازم دانستیم مجموعه‌ای دانش‌بنیان برای ارتباطات علمی و بهره‌مندی از اندیشمندان حوزه‌های مختلف و دانشگاه‌های طراز اول کشور ایجاد شود.

وی با اشاره به لزوم توجه به علم و ساحت اندیشه ورزی ناظر به دانشگاه‌ها و پیوند آن با صنعت اظهار داشت: برای رفع فقر دانشی صنعت کشور یک پیوند محتوایی مبتنی بر علم و دانش نیاز است. برای تحقق این موضوع لازم است این پیوند با دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های علمی صورت پذیرد.

مدیرعامل شستا با اشاره به ظرفیت‌های دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: دانشگاه علم و صنعت ایران با سبقه خود می‌تواند شستا را در مسیر نوآوری و رسیدن به اهداف دانش‌بنیان یاری کند. می‌توان از تجربیات و توانایی‌های این مجموعه و اساتید و پژوهشگران آن بهره‌های بسیار مؤثری گرفت. ما در شستا به‌طور جدی پیگیر این ارتباط مهم دو سویه صنعت و دانشگاه هستیم.

وی با اشاره به اهمیت ایجاد اندیشکده در شستا افزود: این اندیشکده با حضور اندیشمندان و صاحب‌نظران به‌صورت تخصصی وظیفه “تولید راهبرد” برای شستا و هلدینگ ها و شرکت‌های تابعه را برعهده دارد. در نظر داریم که دانشگاه‌های برتر کشور به‌عنوان هاب این اندیشکده فعالیت کنند. با توجه به پتانسیل علمی و پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران، می‌توانیم به‌عنوان اولین هاب اندیشکده دانش‌بنیان شستا، همکاری‌ها را آغاز کنیم.

بازیان افزود:لازم است کمیته مشترکی درزمینه شناخت بیشتر ظرفیت‌ها و در راستای هم‌افزایی، باهدف بررسی پتانسیل‌ها و آشنایی با دپارتمان‌ها، دانشکده‌ها و پژوهشگاه‌های دانشگاه علم و صنعت و همچنین ظرفیت‌های شستا ایجاد شود. ارتباط شستا با دانشگاه‌ها در حال شکل‌گیری است و این اولویت در راهبرد ما و نقطه تحول در مدیریت در شستا است.

ارتباط شستا با دانشگاه‌ها رویکرد جدی ما خواهد بود

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟