مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی بهار 1401

از آنجائی‌که به موجب ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02، تا زمان راه‌اندازی سامانه مودیان نحوه ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی و رسیدگی به آنها حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 می‌باشد،
مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی بهار 1401

از آنجائی‌که به موجب ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02، تا زمان راه‌اندازی سامانه مودیان نحوه ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی و رسیدگی به آنها حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 می‌باشد، لذا مؤدیان محترم مالیاتی در اجرای ماده (21) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، مکلف به تسلیم اظهارنامه‌ مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت مالیات و عوارض متعلق به دوره مالیاتی بهار سال 1401 حداکثر تا پایان روز چهارشنبه مورخ 1401/04/15 می‌باشند.

ضمناً حسب مصوبه مراجع قانونی ، حکم ماده 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای دوره مذکور جاری نمی باشد.

دیگران چه می خوانند:

 

 

روابط عمومی سازمان امور مالیاتی

مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی بهار 1401

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟