خلاصه گزارش مجمع عمومی سال ۱۴۰۰ شرکت سیمان سفید نی‌ریز

شرکت سفید نی‌ریز به سود خالص 308,920 میلیون ریالی در شرکت اصلی در سال ۱۴۰۰ دست یافت
خلاصه گزارش مجمع عمومی سال ۱۴۰۰ شرکت سیمان سفید نی‌ریز

خلاصه گزارش مجمع عمومی سال 1400 شرکت سیمان سفید نی‌ریز

شرکت سفید نی‌ریز به سود خالص 308,920 میلیون ریالی در شرکت اصلی در سال 1400 دست یافت.

دیگران چه می خوانند:

خلاصه گزارش مجمع عمومی سال ۱۴۰۰ شرکت سیمان سفید نی‌ریز

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟