بهبود ۴ پله‌ای نسبت خسارت بیمه تعاون

میزان حق بیمه تولیدی شرکت بیمه تعاون در بهار امسال با رشدی ۳۳.۵ درصدی نسبت به بهار سال گذشته به ۲ هزار و ۸۸۶ میلیارد و ۸۵۲ میلیون ریال رسید و نسبت خسارت این شرکت با ۴ پله بهبود روی عدد ۴۵ درصد در پایان خرداد امسال ایستاد. با این حال وتعاون در ۹ ماه باقی مانده سال باید سرعت خود را افزایش دهد.
بهبود ۴ پله‌ای نسبت خسارت بیمه تعاون

بیمه تعاون با مدیریت یونس مظلومی در سال گذشته موفق شد تا میزان حق بیمه تولیدی‌اش را نسبت به سال 1399 بالغ بر 67 درصد افزایش دهد و به 10 هزار و 582 میلیارد و 32 میلیون ریال برساند. برای سال 1401، این شرکت فروش 18 هزار و 110 میلیارد و 895 درصدی را هدف گرفته که بیانگر رشد 71 درصدی است. با گذشت 3 ماه از سال 1401 بیمه تعاون توانسته 16 درصد از رقم پیش‌بینی شده به عنوان حق بیمه تولیدی امسال را محقق سازد و در ماه‌های آینده انتظار می‌رود میزان فروش بیمه تولیدی این شرکت رشد بیشتری را تجربه کند.

تغییر فروش به نفع زندگی
سیاست محوری بیمه تعاون در رشد 71 درصدی حق بیمه تولیدی در سال 1401 بر تغییر پرتفوی شرکت به سمت بیمه‌های زندگی استوار شده به نحوی که در بودجه این شرکت برآورد شده که سهم بیمه‌های زندگی از 14 درصد در سال 1400 به رقم 19 درصد در سال 1401 افزایش یابد. انتظار می‌رود که درآمد حق بیمه ناخالص وتعاون از 8 هزار و 393 میلیارد و 193 میلیون ریال در سال گذشته به 14 هزار و 199 میلیارد و 72 میلیون ریال در پایان امسال ( 69 درصد افزایش) برسد.

دیگران چه می خوانند:

نشانه‌های از یک تغییر استراتژی
این گزارش می‌افزاید: نشانه‌هایی از یک تغییر استراتژی در فروش حق بیمه شرکت بیمه تعاون در فصل بهار امسال مشاهده می‌شود به گونه‌ای که از کل حق بیمه تولید شده در پایان خرداد امسال، سهم 2 رشته بیمه درمان و شخص ثالث اجباری هر کدام 29 درصد، بیمه‌های زندگی 13 درصد، بیمه بدنه خودرو 8 درصد، بیمه مسئولیت 7 درصد، بیمه حوادث سرنشین 4 درصد و رشته‌های بیمه آتش سوزی و بیمه مهندسی هریک 3 درصد بوده است.

وتعاون در حالی موفق شده که در فصل بهار امسال میزان حق بیمه تولیدی‌اش را 33.5 درصد نسبت به فصل بهار سال گذشته افزایش دهد که در همین مدت میزان خسارت پرداختی شرکت تنها 23 درصد رشد داشته که بیانگر سبقت رشد تولید حق بیمه از رشد خسارت است که نتیجه آن کاهش نسبت خسارت از 49 درصد در بهار پارسال به 45 درصد در بهار امسال بوده است.

به گزارش دنیای بانک میزان حق بیمه تولیدی شرکت یادشده در خرداد نسبت به اردیبهشت امسال 46 درصد و میزات خسارت 19 درصد رشد کرده است.

مقایسه میزان حق بیمه تولیدی به تفکیک رشته‌های بیمه‌ای نشان می‌دهد که فروش بیمه‌های زندگی اندوخته‌دار وتعاون در فصل بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 53 درصد و بیمه‌های زندگی غیراندوخته‌دار 561 درصد رشد کرده و پس از آن بیشترین رشد حق بیمه تولیدی (شامل بیمه‌های اتکایی) مربوط به رشته بیمه هواپیما با 1087 درصد و بیمه نفت و انرژی با 257 درصد رشد بوده است.

 

به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون به نقل از دنیای بانک و بیمه،

بهبود ۴ پله‌ای نسبت خسارت بیمه تعاون

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟