آموزش اصول و فنون مذاکره توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی سبا در نمایشگاه صنعت مالی

دانشگاه جامع علمی کاربردی سبا در حاشیه چهاردهمین نمایشگاه صنعت مالی، دوره آموزشی اصول و فنون مذاکره را برگزار کرد.
آموزش اصول و فنون مذاکره توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی سبا در نمایشگاه صنعت مالی

معینی رییس این مرکز، هدف از برگزاری این دوره آموزشی را انتقال اطلاعات و مهارت های ارتباطی برای تقویت نمایندگان در صنعت بیمه عنوان کرد وگفت: در همه بازارها و بخصوص در صنعت بیمه, آمادگی افراد قبل از مذاکره ، در حین مذاکره و بعد از مذاکره اهمیت زیادی دارد. به همین جهت، نمایندگان باید تکنیک هایی را که در اصول و فنون مذاکره  نتیجه‌بخش است را بیاموزند.
وی در ادامه افزود: با افزایش آگاهی و مهارت فنون مذاکره، نمایندگان شرکت های بیمه ، شاهد افزایش میزان فروش بیمه نامه وگسترش فرهنگ بیمه در جامعه خواهیم بود.

 

دیگران چه می خوانند:

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران،

آموزش اصول و فنون مذاکره توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی سبا در نمایشگاه صنعت مالی

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟