افزایش 14 درصدی استخراج سرب و روی انگوران

میزان استخراج مجتمع سرب و روی انگوران طی 3 ماهه نخست 1401، حدود 14 درصد افزایش یافت.
افزایش 14 درصدی استخراج سرب و روی انگوران
دیگران چه می خوانند:

 مجتمع سرب و روی انگوران از ابتدای فروردین تا پایان خرداد امسال، 257 هزار و 374 تن ماده معدنی استخراج کرد. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 225 هزار و 597 تن بود.
همچنین رقم استخراج 3 ماهه امسال نسبت به برنامه (210 هزار تن)، 23 درصد افزایش نشان می دهد.
مجتمع سرب و روی انگوران طی 3 ماهه نخست امسال، 120 هزار و 391 تن ماده معدنی به شرکت ها ارسال کرد که نسبت به رقم مدت مشابه سال گذشته (171 هزار و 775 تن)، 30 درصد کاهش یافت.
این شرکت در ماه خرداد، 102 هزار و 549 تن ماده معدنی استخراج و 29 هزار و 678 تن به شرکت ها ارسال کرد که با توجه به آمار مدت مشابه سال گذشته (100 هزار و 912 تن ماده معدنی استخراج و 37 هزار و 338 تن) به ترتیب 2 درصد افزایش و 21 درصد کاهش یافت.

افزایش 14 درصدی استخراج سرب و روی انگوران

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟