بررسی کارشناسی و محاسبات فنی قراردادهای درمان، تکه گمشده پازل درمان است

آتنا احمدی، مدیر بیمه های اشخاص شرکت بیمه "ما" گفت: یکی از راهکارهای خروج از وضعیت نگران کننده بیمه نامه های درمان، تاکید بیشتر برروی بررسی کارشناسی و محاسبات فنی و آماری قراردادهای درمان است.
بررسی کارشناسی و محاسبات فنی قراردادهای درمان، تکه گمشده پازل درمان است

احمدی مدیر بیمه های اشخاص شرکت بیمه "ما" درگفت و گو با چابک آنلاین در خصوص شرایط بیمه درمان در کشور گفت: شرکت های بیمه ای معمولا حق بیمه ها را براساس وضعیت عملکرد بیمه گذار درسنوات گذشته اعلام می کنند بنابراین اگر در سنوات قبل، عملکرد بیمه گذار برآیند مثبتی نداشته باشد حق بیمه رقابتی اعلام نمی شود و بیمه گذار را به سمت حق بیمه هایی که فنی نبوده و بسیار نازل است ترغیب می کند.

وی خاطرنشان کرد: بهتر است شرکت های بیمه ای هماهنگی بیشتری باهم داشته باشند و یک سامانه یا بانک اطلاعاتی از بیمه گذاران فراهم کنند که تمامی اطلاعات لازم را برای ارزیابی و تحلیل ریسک درمان به منظور ارائه نرخ در اختیار آنها قرار دهد.

دیگران چه می خوانند:

 

 

به گزارش روابط عمومی بیمه "ما"،

بررسی کارشناسی و محاسبات فنی قراردادهای درمان، تکه گمشده پازل درمان است

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟