صدور ضمانت نامه ریالی برای تضمین تسهیلات و تعهدات ارزی ممنوع شد

اداره کل اعتبارات پست بانک ایران شرح ماده (52) دستورالعمل اجرایی صدور ضمانت نامه های داخلی- ریالی برای تضمین تسهیلات و تعهدات را به شعب بانک در سراسر کشور ابلاغ کرد.
صدور ضمانت نامه ریالی برای تضمین تسهیلات و تعهدات ارزی ممنوع شد
دیگران چه می خوانند:

به گزارش اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه 01/108495 مورخ 1401/05/02 دستورالعمل اجرایی صدور ضمانت نامه های داخلی - ریالی را ابلاغ کرد.
بر اساس این دستور العمل که در جلسه 1401/04/14 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است، صدور ضمانتنامه ریالی به عنوان وثیقه تعهدات و تسهیلات ارزی تحت هر عنوان ممنوع است.
همچنین، موسسه اعتباری مجاز به صدور ضمانتنامه برای تضمین تسهیلات یا تعهدات اعطایی توسط خود نیستند و صدور ضمانتنامه برای تضمین تسهیلات یا تعهدات اعطایی توسط سایر موسسات اعتباری منوط به دریافت 100 درصد وجه ضمانتنامه به صورت سپرده نقدی از ضمانتخواه است.

صدور ضمانت نامه ریالی برای تضمین تسهیلات و تعهدات ارزی ممنوع شد

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟