برای افزایش کیفیت خدمات، نظارت بر پیامدها مهمترین رسالت ناظران است

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران گفت: برای افزایش کیفیت خدمات، نظارت بر پیامدها مهمترین رسالت ناظران است.
برای افزایش کیفیت خدمات، نظارت بر پیامدها مهمترین رسالت ناظران است

مهدی رضایی در اولین همایش بازرسان و ارزیابان سازمان بیمه سلامت ایران گفت: یکی از مباحث مهم و جدی در سازمان مساله نظارت است، هر حاکمیتی برای انجام مسئولیت خود در برابر مردم و اطمینان از انجام درست مبادلات و تبادلات باید در قالب مقرراتی اهدافش را پیگیری کند.
معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران افزود: اجرای صحیح هر قانونی نیازمند نظارت است، بنابر این هرگاه قانون و مقرراتی وضع شود، نظارت بدنبال آن ضرورت دارد. این موضوع در حوزه سلامت حساسیت های بیشتری دارد.
وی تصریح کرد: در حوزه سلامت گیرندگان خدمتی هستند که قادر نیستند در مورد کیفیت خدمات قضاوت کنند؛ همچنین در این حوزه تناسبی میان اطلاعات و داده های ارایه دهنده  خدمت و گیرنده خدمت وجود ندارد.
رضایی اظهار داشت: در حوزه سلامت برای دسترسی عادلانه و مناسب به خدمات اجرای قوانین و مقررات و به دنبال آن نظارت اهمیت  بسزایی دارد،
معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران گفت: نکته مهم دیگر در حوزه سلامت منافع عامه است مانند واکسیناسیون که سلامتی فرد به سلامتی جامعه گره می‌خورد و گاها مقررات الزام آور اجتناب‌ناپذیر است. از نکات دیگر تفاوت حوزه سلامت خطر القای مصرف است که نیازمند نظارت صحیح بر اجرای استانداردها و پروتکل‌های خدمت است.
نظارت در سه بخش درون دادها، فرایند ها و برون دادها تعریف می‌شود. در نظارت بر درون دادها تایید یه های اولیه و مجوزها بایستی کنترل شوند. در نظارت بر فرآیندها اجرای استانداردها و گزارش‌های بیماران مورد توجه ناظران و بازرسان باید قرار گیرد. در نظارت برون دادها یا پیامد ها که بیشترین اهمیت را دارد. برای افزایش کیفیت خدمات نظارت بر پیامدها مهمترین رسالت ناظران است. البته نظارت در این بخش هم سخت است است و هم پیچیده.  
وی با بیان اینکه نظام نظارتی باید ارتقا پیدا کند ادامه داد: می توان از ابزارهای نظارتی بروز و کارآمدتری استفاده کرد، همچنین باید از سیستم های نظارتی موازی در سایر دستگاه‌ها نظیر دانشگاه نیز در بحث نظارت ها بهره مند شد، از سوی دیگر در سازمان نیز باید با همکاری و تعامل بین واحدها هم افزایی داشته باشیم و مشتری مداری جایگزین بخشی نگری گردد.

 

دیگران چه می خوانند:

 

 

به گزارش پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت ایران،

برای افزایش کیفیت خدمات، نظارت بر پیامدها مهمترین رسالت ناظران است

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟