ارائه خدمات بیمه معلم به پرسنل سازمان آتش نشانی

بیمه معلم به پرسنل سازمان آتش نشانی خدمات ارائه می دهد.
ارائه خدمات بیمه معلم به پرسنل سازمان آتش نشانی

به گزارش روابط عمومی بیمه معلم ، 60 درصد تخفیف به مناسبت روز آتش نشانی و ایمنی جهت منازل مسکونی پرسنل سازمان آتش نشانی  به مدت یک ماه در دستور کار قرارگرفت.

"مراجعه به شعب و نمایندگی های سراسر کشور بیمه معلم"

دیگران چه می خوانند:

ارائه خدمات بیمه معلم به پرسنل سازمان آتش نشانی

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟