حضور مدیرعامل در شعبه آمل و دیدار با همکاران

حسن شریفی با حضور در شعبه آمل به بررسی مشکلات شعبه و گفتگوی رودررو با همکاران پرداخت.
حضور مدیرعامل در شعبه آمل و دیدار با همکاران

در این دیدار که با حضور خدامی معاون امور شعب و استانها و جنگ آرا مدیرکل حراست انجام پذیرفت مدیرعامل شرکت با اشاره به فلسفه سفرهای استانی و دیدار رخ به رخ با همکاران در سراسر کشور گفت برای من دیدن همکاران لذت بالایی دارد و خستگی کار را از تن بیرون می کند شریفی در ادامه افزود برای اداره شرکت به همکاری و همراهی همه شما ها نیاز داریم و در جلسات سفرهای استانی سراپا آماده شنیدن نقد منصفانه همکاران هستیم.

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران مدیر عامل با تشکر و قدردانی از زحمات همه پیشکسوتان شرکت گفت باید قدردان نسل گذشته باشیم و باید برای باقی ماندن در بازار متفاوت فکر کنیم. برای ارتقا معیشت همکاران هر کاری که در توان داشته باشیم در هیئت مدیره شرکت انجام می دهیم که نمونه آن اختصاص 13 میلیون تومان اعتبار برای هر همکار برای استفاده می‌باشد.

دیگران چه می خوانند:

شریفی رو به نمایندگان حاضر در جلسه تاکید کرد که برای تکریم جایگاه همکاران نماینده و استفاده آنها از امکانات شرکت تصمیم گرفته ایم در طبقه 16 اتاق مخصوص برای پذیرایی از نمایندگان و بیمه گذاران وفادار شرکت در نظر بگیریم و این به معنای آن است که نمایندگان بازوان اجرایی قدرتمند شرکت هستند.

در این دیدار نمایندگان و همکاران نکات مدنظر خود را با مدیر عامل در جریان گذاشتند.

-تقاضای عاجل برای رسیدگی به وضعیت ساختمان شعبه

- غیر قابل رقابت بودن نرخ بیمه های مسئولیت با سایر رقبا

-در خواست انعطاف بیشتر در ارائه نرخ بیمه درمان و تکمیلی

- درخواست تعیین تکلیف پست ریاست شعبه

-لزوم آموزش مستمر برای همکاران و نمایندگان

 

حضور مدیرعامل در شعبه آمل و دیدار با همکاران

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟