اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره بیمه سرمد انتخاب شدند

با برگزاری مجمع عادی بطور فوق‌العاده، اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره بیمه سرمد انتخاب شدند.
اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره بیمه سرمد انتخاب شدند

به گزارش روابط عمومي بيمه سرمد، در این جلسه که صبح امروز و با حضور 86.07 درصد اعضا برگزار شد، آقایان تمجيد رئيس و مهرانی و افشار، نماینده سهامداران عمده به عنوان ناظرین جلسه و نیز آقای حقیقی به عنوان منشی جلسه مستقر شدند. 

سپس اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره بیمه سرمد با رای‌گیری سهامداران به ترتیب زیر انتخاب شدند. 

دیگران چه می خوانند:

بر این اساس، محمد زاهدنیا،  سید محمدمهدی بهشتی نژاد، مهدی جوادی، فرزین کریمی، سید مهدی احمدی، به عنوان اعضای اصلی و حسین تقدسی و امیرمهدی امینیان به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره بیمه سرمد انتخاب شدند.


 

اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره بیمه سرمد انتخاب شدند

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟