چابک سازی در همه رویه ها و ساز و کارهای بانک ملی ایران اجرایی می شود

طلانیوز: نشست مدیریت دارایی و بدهی(الکو) با حضور مدیر عامل بانک ملی ایران برگزار شد.
چابک سازی در همه رویه ها و ساز و کارهای بانک ملی ایران اجرایی می شود
دیگران چه می خوانند:
به گزارش طلانیوز:   دکتر محمد رضا فرزین در این نشست که برخی از اعضای هیات عامل و روسای ادارات حضور داشتند،با بررسی وضعیت منابع و مصارف بانک، گفت:استفاده از ظرفیت های بانک ملی ایران برای افزایش منابع،نیاز به سرعت عمل در پیاده سازی مصوبات دارد.
 
وی تاکید کرد: برای پیشرفت بهتر امور ضروری است تا چابک سازی در همه رویه ها و سازو کارهای بانک، انجام گیرد.
 
دکتر فرزین اظهار کرد:یکی از راه های جذب منابع، جذاب شدن سرمایه گذاری برای مشتریان در صندوق های کارگزاری بانک ملی ایران است.
 
وی ادامه داد:برای چابک سازی باید ساختار حاکمیت شرکتی رعایت و از ورود بانک به همه تصمیم های شرکت های زیر مجموعه، خودداری شود.
 
دکتر فرزین تاکید کرد:تعداد حساب های بانک ملی ایران زیاد است اما مهم ترین موضوع ایجاد سازو کاری برای افزایش چرخش پول در این حساب ها است.

چابک سازی در همه رویه ها و ساز و کارهای بانک ملی ایران اجرایی می شود

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟