کارنامه صندوق تامین برای جلوگیری از زندانی شدن و آزاد سازی زندانیان حوادث رانندگی

صندوق در اجرای تکالیف مقرر قانونی و در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا خرداد ۱۴۰۱ ضمن فراهم نمودن زمینه آزادسازی ۴۳۰ نفر از زندان، از زندانی شدن بیش از ۴۸ هزار و ۸۰۰ نفر نیز جلوگیری نموده است.
کارنامه صندوق تامین برای جلوگیری از زندانی شدن و آزاد سازی زندانیان حوادث رانندگی
اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟