ریفرمینگ ثانویه خوارزمی؛ حالا در پتروشیمی پردیس

طلانیوز: آخرین محموله از کاتالیست های ریفرمینگ ثانویه تولیدی خوارزمی متعلق به پتروشیمی پردیس در نیمه دوم دیماه 1400 تحویل دهی شد و...
ریفرمینگ ثانویه خوارزمی؛ حالا در پتروشیمی پردیس
دیگران چه می خوانند:
به گزارش طلانیوز: آخرین محموله از کاتالیست های ریفرمینگ ثانویه تولیدی خوارزمی متعلق به پتروشیمی پردیس در نیمه دوم دیماه 1400 تحویل دهی شد و به این ترتیب، یکی دیگر از راکتور های این مجتمع عظیم تولید اوره و آمونیاک در آینده ای نزدیک، از کاتالیست های تولیدی خوارزمی پر و راه اندازی خواهد شد تا خوارزمی بتواند در طی دو سال گذشته چهار پروژه افتخار آفرین را با پتروشیمی پردیس به ثبت برساند.

روابط عمومی گسترش فناوری خوارزمی

ریفرمینگ ثانویه خوارزمی؛ حالا در پتروشیمی پردیس

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟