نظام مالیات در آلمان

طلانیوز: شما چه یک شهروند آلمانی باشید و چه یک مهاجر، در صورت کسب درآمد حین زندگی و کار در آلمان، طبق قانون ملزم به پرداخت مالیات هستید. در کشور آلمان، مالیات توسط دولت فدرال (Bundesregierung) ، ایالت های فدرال (Bundesländer) و شهرداری ها (Gemeinden) اخذ می شود. اداره مالیات بین دو مقام مالیاتی مشترک است. اداره مالیات مرکزی فدرال (Bundeszentralamt für Steuern) و تقریبا ۶۵۰ اداره مالیات منطقه‌ای (Finanzämter). در کشور آلمان، درآمد حاصل از اخذ مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات شرکتی و سایر مالیات ها، بین دولت فدرال، ایالت های فدرال و شهرداری ها تقسیم می شود.
	نظام مالیات در آلمان
به گزارش طلانیوز:   شما چه یک شهروند آلمانی باشید و چه یک مهاجر، در صورت کسب درآمد حین زندگی و کار در آلمان، طبق قانون ملزم به پرداخت مالیات هستید. در کشور آلمان، مالیات توسط دولت فدرال (Bundesregierung) ، ایالت های فدرال (Bundesländer) و شهرداری ها (Gemeinden) اخذ می شود. اداره مالیات بین دو مقام مالیاتی مشترک است. اداره مالیات مرکزی فدرال (Bundeszentralamt für Steuern) و تقریبا ۶۵۰ اداره مالیات منطقه‌ای (Finanzämter). در کشور آلمان، درآمد حاصل از اخذ مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات شرکتی و سایر مالیات ها، بین دولت فدرال، ایالت های فدرال و شهرداری ها تقسیم می شود.

مالیات بر درآمد در آلمان

مهمترین مالیاتی که در آلمان اخذ می‌شود، مربوط به کارفرمایان آلمانی و مالیات بر درآمد آنان است. اگر در کشور آلمان درآمد داشته باشید، ملزم به پرداخت مالیات بر درآمد خواهید بود. سیستم مالیاتی کشور آلمان نرخ مالیات تصاعدی اعمال می کند به این معنی که نرخ مالیات نسبت به میزان درآمد افراد افزایش پیدا می کند. همانطور که می دانید متوسط دستمزد و حقوق در آلمان از متوسط اروپا بالاتر است. اکثر مردم، مالیات بر درآمد خود را به صورت کسر این مبلغ از حقوق و دستمزد توسط کارفرمای خود، پرداخت می کنند. اگر شما چندین شغل داشته باشید یا کارفرما و یا حتی اگر خود اشتغال باشید، نسبت به درآمد خود، ملزم به ارائه اظهارنامه مالیاتی هستید.

نرخ مالیات بر درآمد آلمان سال ۲۰۲۱

میزان درآمد

دیگران چه می خوانند:

نرخ مالیات بر درآمد در سال ۲۰۲۱

کمتر از ۹.۷۴۴ یورو

۰ ٪

۹.۷۴۴ الی ۵۷.۹۱۸  یورو

۱۴٪ الی۴۲٪

۵۷.۹۱۹ الی ۲۷۴.۶۱۲ یورو

۴۲٪

بیش از ۲۷۴.۶۱۳ یورو

۴۵٪

مالیات تکلیفی (Lohnsteuer)

مالیات تکلیفی (Withholding tax) یا به عبارتی مالیات بر حقوق و دستمزد (Lohnsteuer)،‌ مالیات بر درآمدی است که کارفرما از حقوق ماهانه شما کم می کند. این نوع مالیات برای اکثریت مهاجران آلمان اعمال می شود و به این معنی است که نرخ مالیات بر درآمد شما از قبل تعیین شده و با کسر آن از حقوق یا دستمزد شما توسط کارفرما پرداخت می شود. اگر برای یک کارفرما کار می کنید و این تنها شغل یا تنها منبع درآمد شماست، در اینصورت شما ملزم به ارائه ی اظهارنامه مالیاتی نیستید.

شما هنگام تعیین حقوق یا دستمزد خود و یا هنگام عقد قرارداد کاری، باید از نرخ مالیات تکلیفی یا همان مبلغی که قرار است به عنوان مالیات بر حقوق و دستمزد از حقوق ماهیانه شما کسر شود، اطلاع داشته باشید چرا که تفاوت زیادی بین دستمزد ناخالص با دستمزد خالص پس از کسر مالیات، وجود دارد. عوارض مالیات تکلیفی شامل، مالیات بر حقوق و دستمزد (Lohnsteuer)، کمک های بیمه ملی، مالیات بر "مزایای حقوق غیر نقدی"، مالیات همبستگی و مالیات کلیسا می شود:

مالیات بر امنیت و رفاه اجتماعی (Krankenversicherung, Rentenversicherung, Pflegeversicherung و  Arbeitlosenversicherung)

هر گونه حقوق و درآمد شغلی در آلمان مشمول پرداخت مالیات بر حق بیمه تامین اجتماعی میشود که عوارض این مالیات، حوزه های زیر را شامل میشود:

 • بیمه درمانی (Krankenversicherung)
 • بیمه بازنشستگی (Rentenversicherung)
 • بیمه از کار افتادگی و سالمندی (Plegeversicherung)
 • بیمه بیکاری (Arbeitlosenversicherung)

پرداخت این مالیات معمولا بین شما و کارفرمایتان تقسیم میشود و کارفرما موظف است ۵۰ درصد از مبلغ این مالیات را پرداخت کند. ما بقی سهم شما از این مالیات، از حقوق ماهانه شما کسرشده و به حساب سازمان های مربوطه منتقل میشود. مالیات بر حق بیمه تامین اجتماعی، ۲۰ الی ۲۲ درصد از حقوق ماهیانه شما را تا سقف تعیین شده، شامل میشود.

مالیات بر مزایای حقوق غیر نقدی (geldwerter Vorteil)

همچنین ممکن است شما ملزم به پرداخت مالیات بر هر نوع مزایای غیر نقدی باشید. منظور از مزایای غیر نقدی، هر نوع مزایایی بجز حقوق یا دستمزد نقدی است که از کارفرمای خود دریافت میکنید، مزایایی مانند، استفاده از خودروهای شرکت. خودروهای شرکتی یا سازمانی، مشمول ۱ ٪ مالیات بر ارزش خودرو با احتساب مالیات بر ارزش افزوده میشوند. سهامی که به عنوان پاداش یا مزایای کاری به شما تعلق میگیرد نیز مشمول مالیات میشود.

مالیات همبستگی

عوارض این مالیات تکمیلی ۵.۵ درصدی، که اغلب آنرا به اختصار «Soli» نیز می نامند، را میتوان با مالیات بر درآمد، مالیات بر سرمایه و مالیات شرکتی پرداخت کرد. این مالیات ابتدا در سال ۱۹۹۱ جهت پوشش هزینه های بازسازی و اتحاد مجدد آلمان معرفی شد. به عنوان مثال به موجب اخذ این مالیات، پرداخت حقوق بازنشستگان و تسویه ی بدهی های دولت سابق آلمان شرقی میسر میشد.

 مالیات کلیسا

وقتی در آلمان اقامت داشته باشید، به هنگام ثبت آدرس و اطلاعات، از شما خواسته می شود که دین و مذهب خود را نیز اعلام کنید. اگر مذهب شما پروتستان، کاتولیک یا یهودی باشد، ملزم به پرداخت مالیات کلیسا خواهید بود. اداره مالیات، مالیات کلیسا را از طرف سازمان های مذهبی آلمان دریافت می کند. میزان این مالیات در حال حاضر در باواریا و بادن-وورتمبرگ، ۸ درصد و در سایر ایالت های فدرال ۹ درصد است. اگر اعلام کنید که هیچ دین و مذهبی ندارید ، مشمول پرداخت مالیات کلیسا نخواهید شد.

تخفیفات و کسورات مالیاتی

سیستم مالیاتی آلمان امکان اعمال تخفیف و فرصت های کسر میزان مالیات متعددی ارائه می دهد. کسورات مالیاتی در صورتی که مودی مالیاتی برای موارد زیر هزینه بپردازد، اعمال می شوند:

 • پرداخت هزینه های استخدام (اگر توسط کارفرما مسترد شده باشد، شامل نمی شود)
 • پرداخت هزینه های  نقل مکان به آلمان
 • پرداخت نفقه به همسر در صورت طلاق
 • ارائه ی کمک های خیریه به موسسات خیریه آلمانی
 • هزینه مالی مراقبت از کودک
 • پرداخت هزینه برای تحصیل یا آموزش
 • اشتغال در مشاغل مرتبط با امنیت اجتماعی
 • پرداخت مالیات کلیسا
 • پرداخت اقساط وام مسکن

جهت بهره مندی از تخفیفات و کسورات مالیاتی، باید اظهارنامه مالیاتی خود را به صورت منظم و سالانه ارائه دهید. بسیاری از کارمندان آلمانی حتی اگر ملزم نباشند، حداقل یک اظهارنامه مالیاتی به اداره مالیات ارائه میدهند تا مطمئن شوند مالیات اضافی پرداخت نمیکنند.

ماشین حساب مالیات آلمان

اگر می خواهید بدانید که چه میزان مالیات بر درآمد از حقوق شما کسر خواهد شد یا به عبارتی اگر می خواهید بدانید که میزان خالص حقوق دریافتی ماهانه شما چقدر خواهد بود، می توانید از سامانه آنلاین ماشین حساب مالیات بر درآمد (آلمان) استفاده کنید. این سامانه به شما میگوید که ملزم به پرداخت چه میزان مالیات بر درآمد هستید.

ارائه اظهارنامه مالیاتی سالانه

در پایان سال مالی (که این دوره مالی در آلمان از ژانویه تا دسامبر است)، می توانید یک اظهارنامه مالیاتی به اداره مالیات مرکزی فدرال ارائه دهید تا از این طریق اطمینان حاصل کنید که مالیات خود را به صورت تمام و کمال پرداخت کرده اید.  بر اساس آمار و ارقامی که شما و کارفرمایتان به اداره مالیات ارائه می دهید و بر اساس میزان مالیات بر درآمدی که در سال گذشته پرداخت کرده اید و با توجه به میزان کسورات مالیاتی که شامل شما میشود، اداره مالیات تعیین می کند که آیا شما مستحق دریافت استرداد مالیاتی هستید یا خیر.

مالیات کسب و کار در آلمان

علاوه بر مالیات بر درآمد معمولی، اداره مالیات مرکزی فدرال بر درآمدهای حاصل از تجارت و کسب و کار تمامی بخش‌های اقتصادی آلمان  نیز مالیات اعمال می کند. علیرغم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و مالیات شرکتی، هزینه ی بر اساس اندازه کسب و کار و گردش مالی سالانه حساب بانکی شما به عنوان مالیات بر درآمدهای حاصل از تجارت و کسب و کار تعیین میشود که باید پرداخت کنید.

سایر مالیات ها در آلمان

به عنوان یک مهاجر در آلمان، شما با انواع مختلفی از مالیات مستقیم و غیر مستقیم، سروکار خواهید داشت. این مالیات ها شامل موارد زیر می شوند:

هزینه رادیو و تلویزیون (Rundfunkbeitrag)

از سال ۲۰۱۳، هر شخص مقیم آلمان ملزم به پرداخت هزینه ی رادیو و تلویزیون (Rundfunkbeitrag) می باشد. شما چه رادیو و تلویزیون داشته باشید و چه نداشته باشید یا از این دو وسیله، چه استفاده کنید و چه استفاده نکنید، ملزم به پرداخت این هزینه هستید. منطق پشت این قضیه این است که شما می توانید به لطف پیشرفت های تکنولوژیک در زندگی مدرن امروزی، از طریق رایانه یا موبایل به محتواهای گوناگون دسترسی داشته باشید. به محض ثبت آدرس و اطلاعات خود در آلمان، نامه ای مبنی بر درخواست پرداخت این هزینه ها از اداره ی Beitragsservice دریافت خواهید کرد. هزینه ی ماهانه این خدمات ۱۷.۵۰ یورو برای هر خانوار است و فرقی ندارد که خانواده شما چند نفر باشند. در صورت دانشجو بودن یا در صورت از کار افتادگی و یا برخورداری از سایر مزایا، ممکن است هزینه های قابل پرداخت شما برای این خدمات شامل تخفیف شوند و یا اینکه به طور کل از پرداخت این هزینه معاف شوید.

مالیات وسایل نقلیه موتوری (Kraftfahrzeugsteuer)

اگر شما خودرو داشته باشید، این نوع مالیات برای شما اعمال می شود.  نرخ این مالیات، به نوع سوخت مصرفی و حجم موتور خودروی شما بستگی دارد. خودروهایی که برای اولین بار قبل از۳۰ ژوئن ۲۰۰۹ تولید شده اند، به نسبت کلاس و حجم موتور، مشمول این مالیات می شوند. خودروهایی که از این تاریخ به بعد تولید شده اند نیز به نسبت میزان آلایندگی خود مشمول این مالیات میشوند. میتوانید در سایت مالیات بر خودرو در آلمان اطلاعات بیشتری در این زمینه کسب کنید.

مالیات نگهداری از سگ (Hundesteuer)

در آلمان اگر سگ داشته باشید، طبق قانون موظف هستید این موضوع را در اداره مالیات محلی ثبت کنید و رسیدی دریافت کنید که تایید می کند شما مالیات نگهداری از سگ را پرداخت کرده اید. هزینه این مالیات، ۹۰ الی ۱۵۰ یورو در سال برای اولین سگ شماست. هزینه ی این مالیات با افزایش تعداد سگ هایی که از آنها نگهداری می کنید، بیشتر می شود. این افزایش هزینه به این منظور اعمال می شود تا شخص نتواند سگ های بیشتری داشته باشد. سگ هایی که در امور خدماتی استفاده می شوند، از جمله سگ های راهنما یا سگ های امداد و نجات، و سایر حیوانات خانگی، مشمول این مالیات نمی شوند.

مالیات بر فروش یا انتقال ملک (Grunderwerbssteuer)

اگر خانه ای در آلمان خریداری کنید، مشمول پرداخت مالیات فروش و انتقال ملک خواهید شد. این مالیات فقط برای یک بار و آن هم زمانی اعمال می شود که ملکی به ارزش بیش از ۲۵۰۰ یورو، از مالکی به مالک دیگر منتقل شود. نرخ این مالیات بین ایالت های فدرال از ۳.۵ ٪ تا ۶.۵ ٪ از ارزش کل ملک، متفاوت است.

مالیات بر سرمایه و عایدی سرمایه  (Abgeltungsteuer)

این نوع مالیات زمانی اعمال می شود که هنگام فروش ملک خود در آلمان سودی کسب کنید. مالیات بر عایدی سرمایه در آلمان، در حال حاضر ۲۵ درصد است. با این حال، اگر بیش از ۱۰ سال در آن ملک زندگی کرده باشید، از پرداخت این مالیات معاف خواهید بود.

مالیات بر ارث و هدیه (Erbschafts- und Schenkungssteuer)  

اگر طبق قانون آلمان شما فردی باشید که ملزم به پرداخت مالیات است، به نسبت میزان ارث یا دارایی که به شما می رسد، مشمول پرداخت مالیات برای آن خواهید بود. نرخ مالیات بسته به ارزش ارث از ۷٪ تا ۵۰٪ متغیر است.

مالیات بر املاک و مستغلات (Grundsteuer)

این مالیات توسط شهرداری ها بر املاک و مستغلات در آلمان اعمال می شود. میزان مالیات قابل پرداخت در این موارد، بر اساس ارزش کلی ملک و نرخ مالیات ایالت محل اقامت (که از ۰.۲۶٪ الی ۱٪ متغیر است) تعیین می شود.

موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف

این نوع قراردادها یا موافقتنامه ها تضمین می کنند که اشخاص، برای منبع درآمدی یکسان، دو بار مالیات بر درآمد پرداخت نکنند. برای مثال یک مسافر بین المللی، مجبور نباشد در دو کشور مالیات پرداخت کند. 

کشور آلمان با چندین کشور دیگر در سراسر جهان، موافقتنامه ی اجتناب از اخذ مالیات مضاعف دارد. شما می توانید لیست کامل این کشورها را در وب سایت اداره مالیات فدرال ببینید. پرداخت مالیات مضاعف، ناعادلانه و غیر منصفانه است. غالب کشورها برای جلوگیری از پرداخت مالیات در دو کشور با عقد قراردادهایی به نام موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، از پرداخت دوباره مالیات یا از میزان افزایش آن ممانعت به عمل می اورند.

جریمه ی عدم پرداخت مالیات در آلمان

اگر اظهارنامه ی مالیاتی خود را با تاخیر ثبت کنید و یا مالیات خود را با تاخیر پرداخت کنید، یا اگر میزان در آمد خود را اعلام نکنید، با جریمه ی سنگینی تا سقف ۵۰۰۰۰ یورو مواجه خواهید شد. حتی در مواردی ممکن است حکم زندان نیز برای چنین افرادی در نظر گرفته شود.

نظام مالیات در آلمان

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟