روند افزایشی تولید شرکت های زنجیره سرب و روی ایمیدرو

طلانیوز: میزان تولید شرکت های زنجیره سرب و روی ایمیدرو (انگوران و نخلک) طی 9 ماهه 1400 افزایش یافت.
روند افزایشی تولید شرکت های زنجیره سرب و روی ایمیدرو
به گزارش طلانیوز: مجتمع سرب و روی انگوران از ابتدای فروردین تا پایان آذر، 803 هزار و 447 تن ماده معدنی تولید کرد که در مقایسه با رقم تولید مدت مشابه سال گذشته (695 هزار و 70 تن)، حدود 16 درصد رشد نشان می دهد.

همچنین طی این مدت، 559 هزار و 842 تن ماده معدنی سرب به شرکت های داخلی ارسال شد. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 721 هزار و 588 تن بود که حدود 22 درصد کاهش یافت. مجتمع سرب و روی انگوران در ماه آذر 70 هزار و 70 تن ماده معدنی تولید و 37 هزار و 267 تن ارسال کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (76 هزار و 445 تن تولید و 69 هزار و 754 تن ارسال)، به ترتیب 8 درصد و 47 درصد کاهش یافت.

افزایش 13 درصدی تولید کنسانتره سرب نخلک

دیگران چه می خوانند:

شرکت سرب و روی نخلک از ابتدای فروردین تا پایان آذر امسال، 6 هزار و 529 تن کنسانتره سرب تولید کرد که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته (5 هزار و 767 تن)، بیش از 13 درصد رشد یافت.

این شرکت طی 9 ماهه اخیر، 164 هزار و 596 تن ماده معدنی استخراج کرد که نسبت به آمار مدت مشابه سال گذشته (42 هزار و 83 تن)، 291 درصد افزایش یافت. میزان ارسال کنسانتره این شرکت نیز 7 هزار و 68 تن بود که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته (8 هزار و 382 تن)، حاکی از کاهش 16 درصدی بود.

شرکت نخلک طی ماه آذر 820 تن کنسانتره تولید، 26 هزار و 409 تن ماده معدنی استخراج و 961 تن محصول ارسال کرد که در مقایسه با آمار آبان سال گذشته (تولید 814 تن کنسانتره ، استخراج 4 هزار و 858 تن ماده معدنی و ارسال یک هزار و 261 تن محصول)، به ترتیب حدود یک درصد افزایش، 444 درصد افزایش و 24 درصد کاهش یافت.

 

روابط عمومی ایمیدرو 

روند افزایشی تولید شرکت های زنجیره سرب و روی ایمیدرو

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟