پتروشیمی مارون در فهرست رتبه بندی صد شرکت برتر ایرانی 100IMI

طلانیوز: پتروشیمی مارون در فهرست رتبه بندی صد شرکت برتر ایرانی 100IMIقرار گرفت.
 پتروشیمی مارون در فهرست رتبه بندی صد شرکت برتر ایرانی 100IMI
دیگران چه می خوانند:
به گزارش طلانیوز:   پتروشیمی مارون در فهرست رتبه بندی صد شرکت برتر ایرانی 100IMIقرار گرفت.

پتروشیمی مارون در فهرست رتبه بندی صد شرکت برتر ایرانی 100IMI

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟