گامی دیگر در حوزه صادرات محصول گندله ،جهت تامین منابع ارزی توسعه ای در دست اقدام گهر زمین

طلانیوز: به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ آهن گهرزمین این شرکت طی مدت دو هفته متوالی اقدام به صادرات محصول گندله از محل قرارداد تهاتری خود بمیزان ۱۶۵ هزار تن نمود.
 گامی دیگر در حوزه صادرات محصول گندله ،جهت تامین منابع ارزی توسعه ای  در دست اقدام گهر زمین
دیگران چه می خوانند:
به گزارش طلانیوز:  بی شک این موفقیت، ضمن افزایش ذخایر ارزی کشور در دوران تحریم ، اثر مضاعف نیز  در تعادل بخشی سود آوری در بخش زنجیره صنایع معدنی فولاد را نیز در پی خواهد داشت .
شایان ذکر است با افتتاح کارخانه گندله سازی گهرزمین در سال گذشته، میزان ۱۶ درصد به ظرفیت گندله سازی کشور افزوده شده است.

گامی دیگر در حوزه صادرات محصول گندله ،جهت تامین منابع ارزی توسعه ای در دست اقدام گهر زمین

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟