گرامی داشت روز کار و کارگر و تقدیر از کارگران نمونه واحدهای شرکت و اعطای جوایز مسابقه نوروزی خانوادگی

طلانیوز: هم زمان با روز جهانی کار و کارگر، طی مراسم جداگانه در مجتمع های سیرجان و بردسیر که با حضور مدیران محترم مجتمع های شرکت و مدیر محترم سرمایه انسانی برگزار شد...
گرامی داشت روز کار و کارگر و تقدیر از کارگران نمونه واحدهای شرکت و اعطای جوایز مسابقه نوروزی خانوادگی
دیگران چه می خوانند:
به گزارش طلانیوز: هم زمان با روز جهانی کار و کارگر، طی مراسم جداگانه در مجتمع های سیرجان و بردسیر که با حضور مدیران محترم مجتمع های شرکت و مدیر محترم سرمایه انسانی برگزار شده و ضمن گرامیداشت روز کار وکارگر، از کارگران نمونه مجتمع های سیرجان و بردسیر و کارگروه برتر مجتمع های سیرجان تقدیر به عمل آمده و جوایز مسابقه نوروزی خانوادگی نیز اعطا گردید.

در مجتمع سیرجان به هشت نفر از کارگران نمونه مجتمع  سیرجان به نامهای:

 •آقای پدرام دارشی

•آقای معین ستوده

•آقای هادی مهدوی

•آقای حمید فیروز آبادی

•آقای میلاد میرزایی

•آقای محمد کریمی

•آقای مسعود عباسی

•آقای وحید اعتمادی

لوح تقدیر و هدیه ای اعطا شد.

جوایز کارگروه منتخب طرح  برنده استانی با موضوع : "طرح  پروژه بازسازی و تعمیر آسیای گلوله ای" به عنوان طرح کارگروه منتخب استان به همکاران زیر اعطا شد.

. آقای مهدی علیمحمدی داورانی

. آقای احسان بهرنگ

. آقای محمد کاظم ستوده نیا

. آقای سعید شیبانی نژاد

. آقای امین شکاری

جایزه مسابقه کتابخوانی به تعدادی از همکاران برنده مسابقه نوروزی  مجتمع سیرجان  تقدیم شد.

در مجتمع بردسیر به  هشت نفر از کارگران نمونه مجتمع  به نامهای:

•محمد حسین شاه حیدری پور

 •آقای محمود خسروی

•آقای جواد رهبر

•آقای محمد فلاح چشمه شوری

•آقای جواد مزراعی

•آقای حمید رضا ایلخانی پور مبارکه

•آقای ناصر پو حبیبی

•آقای حافد خداوردی

لوح تقدیر و هدیه ای اعطا شد.

جوایز  برنده مسابقه نوروزی کتابخوانی تعدادی از همکاران برنده مجتمع بردسیر  تقدیم شد.

در ستاد شرکت نیز به دونفر کارگر نمونه انتخابی از بین امورهای ستادی بنام:

 •آقای میلاد رزم‌یار

•آقای علی خوبیاری

لوح تقدیر و هدیه  نیز تعلق گرفت .

هم زمان در این مراسم در مجتمع ها،  از دو نفر کارگران نمونه شرکت افراز انرژی با حضور مدیرعامل محترم شرکت افرازانرژی نیز تقدیر بعمل آمده و هدایایی اعطا گردید.


روابط عمومی شرکت فولاد سیرجان ایرانیان

گرامی داشت روز کار و کارگر و تقدیر از کارگران نمونه واحدهای شرکت و اعطای جوایز مسابقه نوروزی خانوادگی

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟