حکم انتصاب مهندس حسنی بعنوان مدیر شرایط اضطراری پتروشیمی های منطقه پارس

طلانیوز: مهندس حسنی بعنوان مدیر شرایط اضطراری پتروشیمی های منطقه پارس منصوب شد.
حکم انتصاب مهندس حسنی بعنوان مدیر شرایط اضطراری پتروشیمی های منطقه پارس
دیگران چه می خوانند:
به گزارش طلانیوز:   حکم انتصاب وی به شرح زیر می باشد:

حکم انتصاب مهندس حسنی بعنوان مدیر شرایط اضطراری پتروشیمی های منطقه پارس

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟