حکم انتصاب مهندس حسنی بعنوان مدیر شرایط اضطراری پتروشیمی های منطقه پارس

طلانیوز: مهندس حسنی بعنوان مدیر شرایط اضطراری پتروشیمی های منطقه پارس منصوب شد.
حکم انتصاب مهندس حسنی بعنوان مدیر شرایط اضطراری پتروشیمی های منطقه پارس
اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟