واکنش رئیس‌جمهور نسبت به حوادث اخیر | رئیس‌جمهور موضع خود در حوادث اخیر را اعلام کرد