ابلاغیه جدید و مهم | دستفروشان رسمی می‌شوند | جزئیات طرح جدید دولت