تماشاگران دختر ایرانی در استادیوم قطر | با حجاب و بی حجاب کنار هم