ادامه برگزاری سلسله آزمون های استخدامی منطقه گل گهر

در ادامه برگزاری سلسله آزمون‌های استخدامی منطقه گل‌گهر، روز گذشته نزدیک به ۲ هزار نفر در دو نوبت صبح و عصر برای جذب در شرکت فراگیر سلامت جهت پرسنل اداری و انتظامات بیمارستان فوق تخصصی فاطمه زهرا(س) گل‌گهر، در این آزمون شرکت کردند.
ادامه برگزاری سلسله آزمون های استخدامی منطقه گل گهر

 در ادامه برگزاری سلسله آزمون‌های استخدامی منطقه گل‌گهر، روز گذشته نزدیک به 2 هزار نفر در دو نوبت صبح و عصر برای جذب در شرکت فراگیر سلامت جهت پرسنل اداری و انتظامات بیمارستان فوق تخصصی فاطمه زهرا(س) گل‌گهر، در این آزمون شرکت کردند.

ادامه این آزمون ها برای جذب کادر درمان در بیمارستان گل‌گهر و شرکت گهرپارک سیرجان نیز به زودی برگزار خواهد شد.

دیگران چه می خوانند:

ادامه برگزاری سلسله آزمون های استخدامی منطقه گل گهر

اخبار وبگردی:

آیا این خبر مفید بود؟