// کد مطلب: ۱۴۸۰۶۴

شورایعالی مناطق آزاد

حجت اله عبدالملکی دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شد

حجت اله عبدالملکی دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شد
لینک کوتاه کپی شد

با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی، «حجت‌اله عبدالملکی» به عنوان دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب شد.

سید احسان خاندوزی طی حکمی «حجت‌اله عبدالملکی» را به سمت «دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی» منصوب کرد.

وزیر اقتصاد در متن این حکم آورده است؛

برادر ارجمند جناب آقای دکتر حجت اله عبدالملکی

مستند به مفاد ماده (23) قانون برنامه ششم توسعه و نظر به تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی در مسیر تحقق اهداف سند تحول دولت مردمی، به موجب این حکم شما را به سمت دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب می‌نمایم.

با توجه به اهداف تحول‌گرایی اقتصادی و محوریت تولید ملی و برون گرایی، از جنابعالی انتظار می‌رود هماهنگ با این وزارتخانه، در خصوص راهبردهای زیر تمام توان خود را مصروف فرمایید.

- تقویت جذابیت‌های قانونی و مقرراتی مناطق برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان به ویژه تسهیل کامل کسب و کار و برخورداری از معافیت مالیاتی و گمرکی.

- ارائه پیش نویس لایحه اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد.

- استقرار گمرک در درب‌های خروجی مناطق آزاد و اتصال به سامانه‌های حاکمیتی.

- تمر‌کز بر کیفیت (نه گسترش کمی) مناطق آزاد با هدف تحقق بند (11) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، به ویژه در خصوص مناطق آزاد جدید.

- رصد دقیق عملکرد مناطق در گسترش صادرات و افزایش پیوند اقتصادی با کشورهای همسایه و ترغیب سرمایه‌گذاری خارجی و مشترک.

- نظارت بر عملکرد مدیران مناطق و شفافیت عملکردی و مالی برای سازمان منطقه.

- اصلاح نظام درآمدی سازمان‌های مناطق با هدف کاهش تمایل به واردات و واگذاری اراضی.

- تقویت مدیریت متمرکز مناطق و حذف ناهماهنگی‌ها با اجرای ماده (65) قانون احکام دائمی برنامه‌‌های توسعه.

- کوچک سازی و چابک سازی دبیرخانه.

- نقش آفرینی و توسعه جوامع محلی، توانمندسازی و کاهش محرومیت.

توفیق روزافزون جنابعالی را در مسیر خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهانم.

دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

حجت اله عبدالملکی دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شد

تبلیغات متنی

ارسال دیدگاه