// کد مطلب: ۱۴۹۷۸۴

شرکت مخابرات ایران

وزارت ارتباطات، مصوبه ستاد تنظیم بازار در خصوص هزینه حداقل نگهداری تلفن ثابت را به شرکت مخابرات ایران ابلاغ کرد

وزارت ارتباطات، مصوبه ستاد تنظیم بازار در خصوص هزینه حداقل نگهداری تلفن ثابت را به شرکت مخابرات ایران ابلاغ کرد
لینک کوتاه کپی شد

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مصوبه ستاد تنظیم بازار در خصوص هزینه حداقل نگهداری تلفن ثابت را در راستای اجرای مصوبه این ستاد مورخ ۰۶/۰۶/۱۴۰۱ مبنی بر نحوه تنظیم هزینه ماهانه تلفن ثابت و همچنین، اجرایی شدن مصوبه شماره ۴۶۶ شورای رقابت مورخ ۱۰/۰۳/۱۴۰۰ در قالب مصوبه شماره ۳۳۸ کمیسیون تنظیم مقررات با موضوع فوق را به شرکت مخابرات ایران ابلاغ کرد.

به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران ، با توجه به ضرورت اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار از ابتدای شهریور 1401 در خصوص اجرای دستورالعمل نحوه تنظیم تعرفه ماهانه، این مصوبه ابلاغ شد و بر این اساس ، هزینه ماهانه خدمات مکالمه صوتی به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسید.

بر این اساس، مصوبه شماره یک، جلسه شماره 338 مورخ 27شهریورماه 1401 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و الحاقیه موضوع ماده 6 مصوبه مذکور (با عنوان الحاقیه شماره 4 پروانه شرکت مخابرات ایران) ابلاغ شد تا با رعایت قوانین و مقررات و مفاد موافتنامه پروانه اجرایی شود.

این الحاقیه در چارچوب مصوبه مورخه 26 مردادماه 1401 ستاد تنظیم بازار در قالب اعطاکننده پروانه (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) به دارنده پروانه (شرکت مخابرات ایران) ابلاغ شده و قابلیت اجرایی دارد.

بر اساس مصوبه شماره 328 کمیسیون تنظیم مقررات، دقایق مکالمه "درون شبکه درون استانی" بر حسب مناطق شهری و روستایی به شرح جدول ذیل است

شهر/ روستا

مکالمه بر حسب دقیقه

شهر تهران

4444

سایر مراکز استان ها

3333

سایر شهرها

2222

روستاها

صفر

وزارت ارتباطات، مصوبه ستاد تنظیم بازار در خصوص هزینه حداقل نگهداری تلفن ثابت را به شرکت مخابرات ایران ابلاغ کرد

تبلیغات متنی

ارسال دیدگاه