// کد مطلب: ۱۴۹۸۰۰

طی هشت ماهه امسال رخ داد؛

پرداخت خسارت بیش از ۱۴ هزار نفر افراد واجد شرایط توسط صندوق تامین خسارت های بدنی

پرداخت خسارت بیش از 14 هزار نفر افراد واجد شرایط توسط صندوق تامین خسارت های بدنی
لینک کوتاه کپی شد

بر اساس گزارش صندوق تامین خسارت های بدنی، در هشت ماهه سال 1401 خسارت ١٤ هزار و ٣٤٠ نفر، مجموعا با مبلغ بیش از ١٨ هزار و ٤١٦ میلیارد ریال به خسارت دیدگان مذکور پرداخت شده است.

بنا بر این گزارش، این آمار در هشت ماهه سال قبل 12 هزار و 131 نفر بوده است.لازم به ذکر است 3021 نفر از 14 هزار و 340 نفری که از صندوق تامین خسارت های بدنی خدمت دریافت کرده اند، مشمول تعهدات ماده 13 قانون بیمه اجباری شخص ثالث بوده اند.

گفتنی است، موضوع فعاليت و تعهدات صندوق، جبران خسارت هاي بدني وارد به اشخاص ثالث مي‌باشد كه به يكي از علل فقدان يا انقضاي بيمه‌نامه،‌ بطلان قرارداد بيمه، شناخته نشدن وسيله نقليه مسبب حادثه، كسري پوشش بيمه‌نامه ناشي از افزايش مبلغ ريالي ديه يا تعليق يا لغو پروانه فعاليت شركت بيمه يا صدور حكم توقف يا ورشكستگي بيمه‌گر موضوع ماده (22) قانون، يا به طور كلي خسارت‌هاي بدني كه خارج از تعهدات قانوني بيمه‌گر مطابق مقررات قانون به استثناي موارد مصرح در ماده (17) قانون و ساير مصاديق مقرر در قوانين مربوط، قابل پرداخت نباشد.

پرداخت خسارت بیش از 14 هزار نفر افراد واجد شرایط توسط صندوق تامین خسارت های بدنی

تبلیغات متنی

ارسال دیدگاه