// کد مطلب: ۱۵۰۰۴۴

بعدازظهر امروز اتفاق افتاد:

باحضور رئیس جمهور واحدتولید آهن اسفنجی فولادقاینات افتتاح وبه بهره برداری رسید

باحضور رئیس جمهور واحدتولید آهن اسفنجی فولادقاینات افتتاح وبه بهره برداری رسید
لینک کوتاه کپی شد

واحدتولیدآهن اسفنجی مجتمع فولادقاینات باحضور دکترسیدابراهیم رئیسی افتتاح وبه بهره داری رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی فولاد ایران، فازاول مجتمع فولادقاینات که امروز به بهره برداری رسید درزمینی به مساحت 630هکتاروباسرمایه گذاری 100میلیون یورویی وباظرفیت تولید سالیانه 800هزارتن آهن اسفنجی درشهرستان قاین احداث شده است.
بنابه این گزارش درمراسم افتتاح که وزیرصمت وجمع دیگری ازاعضای هیات دولت ومقامات استانی حضور داشتند مهندس رسول احمدزاده درسخنان کوتاهی گزارشی ازوضعیت این مجتمع به رئیس جمهور ارائه کرد واظهارامیدواری کرد باتلاش جمعی پرسنل وکارشناسان ومدیریت راهبردی شرکت ملی فولادایران وحمایت های مادی سازمان ایمیدرو درسال آینده واحدفولادسازی این مجتمع نیزباظرفیت 800هزارتایک میلیون تن فولاد به بهره برداری برسد.
احمدزاده همچنین افزود:باراه اندازی واحدتولیدآهن اسفنجی برای 250نفربطورمستقیم وبرای 2هزارنفربطورغیرمستقیم شغل ایجادشده است.
دراین گزارش آمده است ،رئیس جمهوری پس ازگزارش مدیرمجتمع فولادقاینات ضمن ابرازخوشحالی ازاحداث وافتتاح این مجتمع که دراستان خراسان جنوبی بی نظیراست گفت:جای بسی خوشحالی است که امروزمردم شریف این منطقه محروم ازنعمات وبرکات این صنعت عظیم برخوردارمی شوند وبارقه های امید درزندگی شان خواهددرخشید.
رئیسی افزود: وجودچنین صنعتی عظیم می تواندکه آینده خوبی برای این استان رقم بزند وتاثیرات اجتماعی واقتصادی بسزایی را برای پیشرفت منطقه بدنبال داشته باشد.

باحضور رئیس جمهور واحدتولید آهن اسفنجی فولادقاینات افتتاح وبه بهره برداری رسید

تبلیغات متنی

ارسال دیدگاه