// کد مطلب: ۱۵۱۶۲۳

پتروشیمی خراسان

بازدید مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری تاپیکواز مراحل اجرای پروژه انتقال پساب شهر بجنورد

بازدید مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری تاپیکواز مراحل اجرای پروژه انتقال پساب شهر بجنورد
لینک کوتاه کپی شد

مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری تاپیکو از مراحل اجرای پروژه انتقال پساب شهر بجنورد بازدید بعمل آورد.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی خراسان ، دکتر اسم خانی مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری تاپیکو به منظور پیگیری پیشرفت مراحل پروژه زیست محیطی انتقال پساب شهر بجنورد به مجتمع پتروشیمی خراسان در این شهر حضور یافت و از نزدیک در جریان پیشرفت امور قرار گرفت.

این طرح در حاشیه جاده کمربندی شمالی احداث می شود و پس از آن پساب تصفیه شده با خط لوله 11 کیلومتری به مجتمع منتقل می شود.

پروژه ساخت تصفیه خانه و انتقال پساب شهر بجنورد به طول 11 کیلومتر به مجتمع پتروشیمی خراسان از جمله طرح های مهم زیست محیطی و عمرانی استان از مصوبات سفر رئیس جمهور به استان خراسان شمالی می باشد.

پتروشیمی خراسان حدود پنج میلیون متر مکعب آب مصرف می کند که از مجموع این میزان 2 و نیم میلیون متر مکعب آب از منابع آب زیرزمینی و 2 و نیم میلیون متر مکعب آب از منابع آب سطحی برداشت دارد.

بازدید مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری تاپیکواز مراحل اجرای پروژه انتقال پساب شهر بجنورد

تبلیغات متنی

ارسال دیدگاه