// کد مطلب: ۱۵۵۰۲۸

ذوب آهن اصفهان

بهار تولید در ذوب آهن اصفهان

بهار تولید در ذوب آهن اصفهان
لینک کوتاه کپی شد

ذوب آهن اصفهان موفق شد در سالی که به تدبیر مقام معظم رهبری با عنوان مهار تورم ، رشد تولید نامگذاری شده است ، بهار تولید را در سه ماهه اول سال رقم بزند.

تلاشگران این مجتمع عظیم صنعتی در تولید آگلومره ، کک خشک ، چدن مذاب، فولاد خام ، محصولات نوردی و شمش کالایی فراتر از برنامه و همچنین فراتر از میزان تولید در مدت مشابه سال گذشته عمل کردند.

بر اساس این گزارش در سه ماه اول سال جاری میزان تولیدآگلومره ۸۹۴ هزار و ۳۵۰ تن ، ۷ درصد بیشتر از برنامه ، تولید کک خشک ۳۲۶ هزار و ۸۰۸ تن ، ۴ درصد بیشتر از برنامه ، تولید چدن مذاب ۸۰۹ هزار و ۳۴۱ تن ، ۱۲ درصد بیشتر از برنامه ، تولید فولاد خام ۷۴۹ هزار ۷۰۷ تن ، ۱۲ درصد بیشتر از برنامه ، تولید محصولات نوردی ۴۶۶ هزار و ۶۳ تن،۳ درصد بیشتر از برنامه ، تولید شمش کالایی ۲۰۴ هزار و ۳۴۲ تن، ۲۱ درصد بیشتر از برنامه بوده است .

این تولید فراتر از برنامه، نوید بخش دستیابی ذوب آهن اصفهان به تولید فراتر از ۳ میلیون تن در سال جاری است .

همچنین میزان تولید شرکت در بهار سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز بیشتر بود . بر این اساس تولید آگلومره ۵ درصد ، کک خشک ۷ درصد ، چدن مذاب ۹ درصد ، فولادخام ۱۲ درصد و محصولات نوردی ۱۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافت .

تبلیغات متنی

ارسال دیدگاه