// کد مطلب: ۱۶۴۱۶۱

اموال تملیکی

خراسان جنوبی/ اموال تملیکی استان در حوزه نیروی انسانی و تجهیزات تقویت شود

خراسان جنوبی/ اموال تملیکی استان در حوزه نیروی انسانی و تجهیزات تقویت شود
لینک کوتاه کپی شد

نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی بر تقویت اداره کل اموال تملیکی استان در حوزه تجهیزات و نیروی انسانی تاکید کرد.

مرتضی ذاکریان در دیدار با رئیس اداره بازرسی اداره کل پایش و نظارت سازمان اموال تملیکی اظهار کرد: در دوره های گذشته به خراسان جنوبی آن طور که باید در سطح ملی توجه نشده است.

وی با اشاره به مرزی بودن استان خراسان جنوبی عنوان کرد: مرز ماهیرود از مرزهای رسمی کشور است که باید به صورت ویژه در اعتبارات ملی دیده شود.

وی با بیان اینکه اداره کل اموال تملیکی خراسان جنوبی نیازمند نگاه ویژه مرکز است، بیان کرد: در استان سعی کرده ایم مجموعه اموال تملیکی را جدا از اداره کل امور اقتصادی و دارایی ندانیم و در این زمینه در امر مولد سازی یکی از ساختمان های اداره کل را در اختیار اموال تملیکی استان قرار داده ایم.

وی ادامه داد: این دیدگاه را داریم در کنار هم برای توسعه استان باید گام برداریم و در این زمینه تلاش کرده ایم همراه همه دستگاه های اجرایی باشیم.

وی با تاکید بر اینکه بازسازی انبار اموال تملیکی استان از اولویت های استان است، ادامه داد: در زمینه تخصیص اعتبار و اجرای این پروژه استان نیازمند نگاه ویژه مرکز است.

وی با اذعان به اینکه در شهرستان های مرزی استان هم لازم است انبار اموال تملیکی ایجاد شود، بیان کرد: اموال تملیکی استان در حوزه نیروی انسانی نیازمند تقویت است.

علی اصغر نظام دوست رئیس اداره بازرسی اداره کل پایش، نظارت و مدیریت عملکرد سازمان اموال تملیکی هم در این دیدار با اشاره به بازرسی های انجام شده از اداره کل اموال تملیکی خراسان جنوبی اظهارکرد: اموال تملیکی خراسان جنوبی وضعیت خوبی دارد اما با نقطه مطلوب هنوز فاصله وجود دارد.

وی عنوان کرد: در دولت سیزدهم بازدید استان ها برای نظام برنامه ریزی را دستور کار قرار داده ایم.

وی از کمک های اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی در راستای تقویت اداره کل اموال تملیکی این استان تقدیر کرد و افزود: تقاضا داریم از محل مولد سازی سازی در صورت امکان اموال تملیکی حمایت شود.

به گفته وی ساماندهی انبارها از اولویت های سازمان اموال تملیکی کشور است.

مدیرکل اموال تملیکی خراسان جنوبی هم در این دیدار با اشاره به کمک های اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی به اموال تملیکی استان بیان داشت: ساختمان حال حاضر اموال تملیکی را اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان در اختیار ما گذاشته است.

سید مصطفی هاشمی با بیان اینکه برای بازسازی انبار سوخته اموال تملیکی استان نیاز به تامین اعتبار داریم، گفت: قول داده شده که سال آینده، مرکز، اعتباری را برای بازسازی آن اختصاص دهد.

تبلیغات متنی

ارسال دیدگاه