// کد مطلب: ۱۵۴۱۱۶

بیمه ایران معین

کارگاه “آموزش کاربردی مبانی مبارزه با پولشویی” در اتکایی ایران‌معین برگزار شد

کارگاه “آموزش کاربردی مبانی مبارزه با پولشویی” در اتکایی ایران‌معین برگزار شد
لینک کوتاه کپی شد

در راستای عمل به الزام قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی ماده ۱۴، دوره مقدماتی کارگاه آموزشی آشنایی با قانون، دستورالعمل‌های مربوط، نحوه عملکرد پولشویان و سایر موارد مطرح، در بیمه اتکایی ایران‌معین برگزار شد.

در راستای تفاهم نامه منعقد شده بین بیمه اتکایی ایران معین و مرکز آموزش علمی کاربردی توسعه کسب و کار سبا تدریس دوره مذکور توسط مدرس مورد تایید بیمه مرکزی صورت گرفته و گزارش نحوه انجام آن از سوی واحد مبارزه با پولشویی شرکت اتکایی ایران‌معین به بیمه مرکزی ج.ا.ایران ارسال گشت.

گفتنی است؛ بنابر اهمیت موضوع دوره فوق سالانه تجدید و سوابق در پرونده آموزشی پرسنل ثبت می‌شود.

کارگاه "آموزش کاربردی مبانی مبارزه با پولشویی" در اتکایی ایران‌معین برگزار شد

تبلیغات متنی

ارسال دیدگاه