// کد مطلب: ۱۵۴۴۸۱

بانک اقتصاد نوین

آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیأت مدیره بانک اقتصاد نوین (شرکت سهامی عام) شماره ثبت ۱۷۷۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱

آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیأت مدیره بانک اقتصاد نوین (شرکت سهامی عام) شماره ثبت ۱۷۷۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱
لینک کوتاه کپی شد

در اجرای مفاد ماده ۶۱ اساسنامه بانک اقتصاد نوین؛ بدینوسیله از اشخاص حقیقی داوطلب و واجد شرایط مندرج در ماده ۶۳ اساسنامه برای عضویت در هیأت مدیره این بانک دعوت می‌نماید...

در اجرای مفاد ماده 61 اساسنامه بانک اقتصاد نوین؛ بدینوسیله از اشخاص حقیقی داوطلب و واجد شرایط مندرج در ماده 63 اساسنامه برای عضویت در هیأت مدیره این بانک دعوت می‌نماید، حداکثر ظرف مدت 60 روز از تاریخ انتشار این آگهی، تقاضای کتبی داوطلبی خود را همراه با مدارک ذیل به امور سهام بانک به نشانی تهران، خیابان ولیعصر، روبروی نیایش، بلوار اسفندیار، شماره 17، بانک اقتصاد نوین، طبقه دوم حضوراً تحویل و رسید دریافت نمایند:

ارایه تأییدیه کتبی دارندگان حداقل پنج درصد سهام بانک.
ارایه درخواست کتبی به انضمام تصاویر برابر اصل شده تمام صفحات شناسنامه، پشت و رویِ کارت ملی و سایر مدارک لازم.

شایان ذکر است، داوطلبان محترم برای آگاهی بیشتر از شرایط عضویت در هیأت مدیره بانک اقتصاد نوین؛ می‌توانند با مراجعه به سایت بانک به نشانی www.enbank.ir ، ماده 63 اساسنامه بانک را ملاحظه و پرسش‌های احتمالی خود را از طریق شماره تلفن 24594281 - 021 با امور سهام بانک مطرح نمایند.

مدیرعامل بانک اقتصادنوین

آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیأت مدیره بانک اقتصاد نوین (شرکت سهامی عام) شماره ثبت ۱۷۷۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱

تبلیغات متنی

ارسال دیدگاه