// کد مطلب: ۱۶۰۵۶۹

بانک دی/

مزایده فروش اموال و سرمایه گذاری های مازاد بانک دی

مزایده فروش اموال و سرمایه گذاری های مازاد بانک دی
لینک کوتاه کپی شد

آگهی مزایده فروش اموال و سرمایه گذاری های مازاد بانک دی منتشر شد.

به گزارش طلانیوز: این بانک در نظر دارد در راستای رعایت قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ،۱۳۹۴ سرمایه گذاری های مازاد خود در شرکت های گروه مالی و اقتصادی دی و کارگزاری بانک دی را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.

بر پایه این گزارش، متقاضیان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به دبیرخانه ساختمان مرکزی بانک دی ارائه نمایند.

 

تبلیغات متنی

ارسال دیدگاه