// کد مطلب: ۱۶۰۶۰۹

بانک دی

بانک دی با فروش »گروه مالی و اقتصادی« و »کارگزاری دی« چقدر سود میکند؟

بانک دی با فروش »گروه مالی و اقتصادی« و »کارگزاری دی« چقدر سود میکند؟
لینک کوتاه کپی شد

بانک دی آگهی مزایده فروش »گروه مالی و اقتصادی« و »کارگزاری بانک دی« را منتشر کرد.

بهای تمام شده کارگزاری بانک دی در دفاتر بانک دی ۲۴۲ میلیارد تومان است که در آگهی اخیر فروش اموال مازاد بانک دی ۱۲۴۰ میلیارد تومان قیمت گذاری شده است که

از این محل قریب ۱۰۰۰ میلیارد تومان سود خالص نصیب بانک دی میشود.

بهای تمام شده گروه مالی دی نیز در دفاتر بانک ۳۰۰۰ میلیارد تومان قیمت دارد که در آگهی اخیر قریب به ۵۰۰۰ میلیارد تومان به فروش میرسد که از این محل نیز ۲۰۰۰

میلیارد تومان سود شناسایی میشود. بر این اساس با برگزاری موفق این مزایده، بانک دی از محل فروش »گروه مالی و اقتصادی« و »کارگزاری بانک دی« ۳۰۰۰ میلیارد

تومان سود خالص به دست میآورد. اما سوال این است که با این سود ۳۰۰۰ میلیارد تومانی آیا مشکل بانک دی حل میشود؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که اگرچه برگزاری این مزایده میتواند منتج به شناسایی ۳۰۰۰ میلیارد تومان سود فروش برای بانک دی شود اما برگزاری این مزایده در کنار

سایر اقدامات بانک میتواند تا حدود زیادی راهگشای بانک دی باشد.

بر این اساس منبع مالی ۶۰۰۰ میلیارد تومانی که از این مزایده وارد بانک میشود (۳۰ درصد نقد و ۷۰ درصد مابقی در قالب عقد تسهیلات با بازپرداخت ۶۰ ماهه) و

شناسایی سود ۳۰۰۰ میلیارد تومانی، به همراه انتشار اخبار مثبت از قیمت ذاتی ۲۰۰ تومانی سهم دی و احتمال قریب الوقوع واگذاری سهام نیروگاه برق دماوند به ارزش

۸۱۰۰ تومانی هر سهم و شناسایی سود ۱۹۰۰۰ میلیارد تومانی از این محل و همچنین منابعی که از افزایش سرمایه دو مرحله ای ۷۰۰۰ میلیارد تومانی – که مجوز بانک مرکزی

و تاییدیه حسابرس قانونی هم دارد- به دست میآورد باعث خروج این بانک از زیان میشود.

اخیرا بانک دی از بازار فرابورس به بازار پایه منتقل شده است که بازگشایی آن در بازار پایه مدت کوتاهی زمان می برد. انتقال به بازار پایه لزوماً نباید باعث نگرانی سهامداران

این بانک شود بالاخص اگر در این مدت فضای کلی بازار سرمایه مثبت باشد احتمال بازگشایی مثبت بانک دی در بازار پایه بسیار بالاست که این امر باعث آرامش خاطر

سهامداران این بانک خواهد بود

تبلیغات متنی

ارسال دیدگاه