// کد مطلب: ۱۶۵۹۱۱

بانک قرض الحسنه رسالت

بازدید عضو شورای قرض الحسنه بانک مرکزی از مرکز عملیات بانکی بانک قرض الحسنه رسالت

بازدید عضو شورای قرض الحسنه بانک مرکزی از مرکز عملیات بانکی بانک قرض الحسنه رسالت
لینک کوتاه کپی شد

عزیزنژاد عضو هیات مدیره بانک ملی و شورای قرض‌الحسنه بانک مرکزی و گروه مدیریت امور بانکی دانشگاه خوارزمی از مرکز عملیات بانکی بانک قرض‌ الحسنه رسالت بازدید کردند.

عزیزنژاد در حاشیه این بازدید گفت: بانک قرض‌ الحسنه رسالت پدیده نوظهور مبتنی بر بانکداری بدون شعبه را به خوبی در کشور اجرا کرده است.

وی همچنین با تاکید بر اینکه بانک قرض الحسنه رسالت در بحث بانکداری با فناوری های نوین پیشتاز است، افزود: این بانک ثابت کرده که با خلاقیت و نوآوری و با استفاده از توانمندی داخلی و توان نخبگان داخلی می توان به سمت و سویی رفت که به عنوان یک الگوی موفق معرفی شود.

در این بازدید مصطفی عسکری پور عضو هیات مدیره، سیدرضا تهامی پور معاون مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت و علیرضا یزدی زاده دبیر امور استان کرمان نیز حضور داشتند.

تبلیغات متنی

ارسال دیدگاه