// کد مطلب: ۱۵۶۲۶۴

در خصوص رسیدگی به پرونده های سامانه ماده ۱۳ و تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث؛

برگزاری جلسات آموزشی با شرکت های بیمه در چندین استان توسط صندوق تامین خسارت های بدنی

برگزاری جلسات آموزشی با شرکت های بیمه در چندین استان توسط صندوق تامین خسارت های بدنی
لینک کوتاه کپی شد

جلسات آموزشی در خصوص رسیدگی به پرونده های سامانه ماده ۱۳ و تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث، با شرکت های بیمه در چندین استان توسط صندوق تامین خسارت های بدنی برگزار گردید.

جلسات آموزشی در خصوص رسیدگی به پرونده های سامانه ماده ۱۳ و تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با شرکت های بیمه در سه ماه دوم سال جاری در استان های کرمانشاه و آذربایجان غربی، توسط صندوق تامین خسارت های بدنی برگزار گردید. روابط عمومی صندوق تامین خسارت های بدنی

تبلیغات متنی

ارسال دیدگاه