// کد مطلب: ۱۵۶۳۰۰

بیمه حافظ

سیر نزولی زیان انباشته در بیمه حافظ

سیر نزولی زیان انباشته در بیمه حافظ
لینک کوتاه کپی شد

شرکت بیمه حافظ در سه ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۲ سود خالصی معادل ۱۵ میلیارد تومان شناسایی نمود که رشد ۱۱۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ داشته است. به این ترتیب زیان انباشته شرکت با کاهش ۴۲ درصدی نسبت به پایان اسفند ۱۴۰۱ به کمتر از ۲۱ میلیارد تومان رسید.

 شرکت بیمه حافظ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به خرداد ماه سال جاری را منتشر نمود.

این شرکت بیمه ای با سرمایه ۱۸۶ میلیارد تومانی در بازه زمانی مورد بررسی سود خالصی معادل ۱۵ میلیارد تومان شناسایی نمود که رشد ۱۱۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ داشته است.

به این ترتیب زیان انباشته شرکت با کاهش ۴۲ درصدی نسبت به پایان اسفند ۱۴۰۱ به کمتر از ۲۱ میلیارد تومان رسید.

بررسی جزئی تر صورت سود و زیان این شرکت نشان می دهد درآمد حق بیمه ناخالص در دوره مورد بررسی افزایش ۱۰۵ درصدی را ثبت کرد.

در سوی دیگر خسارت و مزایای پرداختی ناخالص رشد ۱۸۹ درصدی را به همراه داشت. میانگین هزینه های بیمه ای نیز با ۱۳ درصد افزایش همراه شد و هزینه عمومی و اداری افزایش ۸۶ درصدی را شاهد بود.

نسبت خسارت شرکت در ۳ ماهه نخست ۱۴۰۲ به ۴۵ درصد رسید. این در حالی است که نسبت مذکور برای دوره ۳ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۱ حدود ۳۲ درصد بوده است و به این ترتیب شاهد افزایش نسبت خسارت در سال جاری بودیم. ریسک نیوز

تبلیغات متنی

ارسال دیدگاه